Nasıl Yardımcı Olabiliriz?

  0533 204 44 14     0252 313 82 30     info@bakarsigorta.com

İletişim

Ülkemizde büyük can ve mal kayıplarına yol açan doğal afetler için kurulan Doğal Afet Sigortaları Kurumu (DASK) güvencesiyle; deprem ve deprem nedeniyle oluşacak yangın, infilak ve yer kayması hasarlarının binanıza vereceği maddi zararları teminat altına almak için yaptırılan zorunlu bir sigorta poliçesidir.

Zorunlu Deprem Sigortası teminatı, kamu tüzel kişiliğini haiz ve kar amacı gütmeyen Doğal Afet Sigortaları Kurumu tarafından verilmektedir.

 

Neden Zorunlu Deprem Sigortası Yaptırmalıyım?

Ülkemiz yüksek riskli deprem kuşaklarından birinde yer almaktadır. Depremin doğrudan neden olduğu maddi zararlar ile deprem sonucu meydana gelen yangın, infilak, dev dalga (tsunami) veya yer kaymasının kendinize ve sevdiklerinize verebileceği maddi zararların karşılanabilmesi için vakit kaybetmeden Zorunlu Deprem Sigortanızı yaptırmanızı öneriyoruz. Zorunlu Deprem Sigortası, Doğal Afet Sigortaları Kurumu (DASK) tarafından sunulmaktadır.

 

Zorunlu Deprem Sigortasını Nereden Yaptırabilirim?

Her sigorta acentesi DASK kurumu üzerinden sigorta kesebilmektedir, acenteye göre fiyatı değişmemektedir.

 

Teklif Alın

 

Zorunlu Deprem Sigortası Yaptırmak İçin Gerekli Belgeler Nedir?

Sigortanızı yaptırmak için tapu bilgilerini ve ilgili yerin tam adresini bilmeniz gerekmektedir.

 

Zorunlu Deprem Sigortamı Nereden Sorgulayabilirim?

www.dask.gov.tr üzerinden ilgili bilgileri girerek sorgulama yapabilirsiniz.

 

DASK Müşteri Hizmetlerini Hangi Numaradan Ulaşabilirim ve Hasarımı Nasıl Bildirebilirim?

125 nolu hattan arayabilirsiniz. Hasar dosyası açtırmak için depremin olduğu gün ve saati bildirmeniz; Eksper hasarınızı görmeden önce ise tapu, güncel tapu kaydı ve nufüs cüzdanı fotokopilerini hazır bulundurmanız gerekmektedir.

 

Zorunlu Deprem Sigortası / Dask Fiyat Hesaplaması Nasıl Yapılır?

7 risk grubu ve 2 farklı yapı tarzına göre belirlenmiş 14 tarife fiyatı bulunmaktadır:

dask yapitarzi grup

Deprem risk grupları, Türkiye Deprem Bölgeleri Haritası kaynakları, zemin koşulları ve bina öznitelikleri kullanılarak belirlenir ve Doğal Afet Sigortaları Kurumu internet sitesinde yayınlanır. Yerleşim birimlerinde daha sonra yapılan değişiklik nedeniyle risk grubu ataması bulunmayan yerleşim birimleri için deprem risk grubu, Doğal Afet Sigortaları Kurumu Yönetim Kurulunca belirlenir.

Yukarıdaki tarifede belirtilen yapı tarzlarının tanımı aşağıdaki gibidir:

A- Betonarme: Çelik veya betonarme taşıyıcı karkas bulunan yapılardır.


B- Diğer: Yukarıdaki gruplara girmeyen yapılardır.

Sigorta primleri her yıl, birim metrekare maliyetlerindeki artışa paralel olarak artırılır.

Dask Fiyat Hesap Yönetimi Nedir?

Ödenmesi gereken prim tutarının hesabında, önce sigorta bedeli (teminat tutarı) bulunur ve daha sonra bu bedel tarife fiyatı ile çarpılır. Buna göre, ödenmesi gereken prim tutarı, Zorunlu Deprem Sigortası Tarife ve Talimatında belirlendiği üzere; yapı tarzına göre her yıl tespit edilen birim metrekare maliyetler ve meskenin brüt yüzölçümünün çarpımı sonucu bulunan sigorta bedeli (teminat tutarı) ile tarife fiyatının çarpımı suretiyle hesaplanmaktadır.

Sigorta primleri, her yıl, birim metrekare maliyetlerdeki artışa paralel olarak artmaktadır. Primler nakden ve peşin olarak ödenmektedir.

Zorunlu Deprem Sigortası ücreti hesaplanıren, poliçe yenileme sayısı, binanın inşaat yılı ve binanın kat sayısı da etki etmektedir. Çıkan hesaplamaya göre bu detaylar üzerinden indirim veya sürprim uygulanmakadır.

Dask Örnek Prim Tablosu

DASK herkesin Zorunlu Deprem Sigortası sahibi olabilmesini kolaylaştırmak için, prim bedellerinin, ev sahiplerinin alım gücü dahilinde olmasına çalışır.

Sigorta bedelinin (teminat tutarı) hesaplamasında kullanılan ve yapı tarzına göre tespit edilen metrekare birim maliyetleri, 01 Ocak 2020 tarihi itibari ile şöyledir:

Betonarme: 1.134 TL

Diğer: 782 TL

(*) Söz konusu maliyetler, gerektiği hallerde yeniden belirlenir ve Resmi Gazete’de ilan edilir.

(**) Azami teminat tutarı, tüm yapı tarzları için 240 Bin TL'dir.

Aşağıdaki tabloda, risk bölgelerine ve yapı tiplerine göre oluşturulan örnek prim hesaplamasını inceleyebilirsiniz:

İllerin Risk Bölgelerine ve Yapı Tiplerine Göre Prim Miktarları

dask örn prim 

Teklif Alın