fbpx

Nasıl Yardımcı Olabiliriz?

  0533 204 44 14     0252 313 82 30     info@bakarsigorta.com

İletişim

Uluslararası sevkiyat söz konusu olduğunda;
• Beyan yazısı
• Poliçe
• Fatura
• Deniz taşımalarında konşimento, uluslararası karayolu taşımalarında hamule senedi veya CMR, havayolunda airway bill, demiryolunda railway bill
• Gümrük giriş beyannamesi (İthalat halinde)
• Gümrük çıkış beyannamesi (İhracat halinde)
• Tutanak
• Çeki listesi
• Taşıma sözleşmesi, navlun (taşıma ücreti) faturası
• Taşıyıcıya sigortalı tarafından gönderilen hasar bildirim yazısı (İhtarname)
• Fotoğraf
• Hasarın özelliğine göre gerekli görülebilecek diğer belgeler


Dahili sevkiyat söz konusu olduğunda;
• Beyan yazısı
• Poliçe
• Fatura
• Sevk irsaliyesi
• Tutanak
• Taşıyıcıya sigortalı tarafından gönderilen hasar bildirim yazısı (İhtarname)
• Fotoğraf
• Hasarın özelliğine göre gerekli görülebilecek diğer belgeler

• Beyan yazısı
• Denize elverişlilik belgesi
• Gemi donanımı asgari emniyet belgesi
• Ekspertiz raporları
• Hasar fotoğrafları
• Tamir faturaları
• Hasar ile ilgili diğer faturalar
• Marina Bağlama Sözleşmesi
• Özel Yat Kayıt Belgesi
• Kaptanlık Belgesi/Amatör Denizci Belgesi
• Deniz Kazası - Olay raporu
• Meteoroloji raporu
• Deniz raporu (Sea protest)
• Yangın raporu
• Çalınma hasarlarında karakol bulunamadı yazısı
• Çalınan değerleri belgeleyen evrak
• Muvafakatname
• Diğer gerekli görülebilecek belgeler

• Poliçe numarası
• Beyan yazısı
• Deniz raporu (Sea Protest)
• Denize elverişlilik belgesi
• Meteoroloji raporu
• Güverte, makine ve telsiz jurnallerinin ilgili sayfaları
• Kurtarma teklifleri
• Tamir teklifleri,
• Gemi donanımı asgari emniyet belgesi
• Personel listesi
• Klas belgesi
• Klas tarafından verilen klasın hasar olduğu esnada varlığını gösteren belge (Class Maintenance Certificate)
• Klas raporu
• Hasar fotoğrafları
• Tamir ve diğer masraf faturaları
• Römorkaj, kılavuzluk, dalgıç, liman gibi masraflara ait faturalar
• Ekspertiz raporu
• Gerekli hallerde Adjuster raporu
• Hasarın özelliğine göre gerekli görülebilecek diğer belgeler

• Fatura,
• Sevk irsaliyesi
• Tutanak
• Fotoğraf
• Taşıma aracına ait belgeler
• Mal sahibinin, taşıyıcının kanuni sorumluluğu çerçevesinde hasardan sorumlu tuttuğunu belgeleyen fatura veya yazı
• Varsa emtiaya ait nakliyat emtia sigortası kopyası ya da emtia poliçesi olmadığına dair mal sahibinin beyan yazısı
• Hasarın özelliğine göre gerekli görülebilecek diğer belgeler

• Taşınan mallar sigortalı ise nakliyat emtia sigorta poliçesi kopyası
• Mal faturası
• Taşıma sözleşmesi
• Uluslararası Nakliye Senedi (CMR belgesi)
• Mal sigortacısı tarafından yaptırılan eksper raporu
• Olayla ilgili orijinal fotoğraflar
• Ambalaj listesi
• Gümrük çıkış/giriş beyannamesi
• Resmi makamlar tarafından düzenlenen tutanak, zabıt ve kusur tespit raporları
• Adli makamlar tarafından düzenlenen soruşturma raporları
• Mal sahibi veya mal sigortacısının talebi
• Eğer dava açılmış ise, dava dilekçesi ve dava ile ilgili her türlü belge
• Hasarın özelliğine göre gerekli görülebilecek diğer belgeler