fbpx

Nasıl Yardımcı Olabiliriz?

  0533 204 44 14     0252 313 82 30     info@bakarsigorta.com

İletişim

İş Yeri Paket Sigortası ile iş yerinde güvenli ve huzurlu çalışmak güvence altında. İş yeri binası, camlar ve diğer muhteviyatları koruma altına alabilir, iş yerinde oluşabilecek birçok riske karşı teminat ile kapsamlı bir poliçeye sahip olabilirsiniz.

 

Neden İşyeri Paket Sigortası Almalıyız?

Ülkemizde KOBİ ve iş yerleri için sigorta güvencesi yaşamsal öneme sahiptir. Bu işletmeler, piyasadaki olumsuz gelişmeler ve ekonomik krizlerin yanı sıra çeşitli afetler, beklenmeyen olaylar, hasarlar ve kazalar karşısında da varlıklarını yine çok hızlı ve kolayca yitirebilmektedir. Bu nedenle, iş yeriniz için sigorta güvencesi, iç ve dış piyasada etkin ve güçlü bir şekilde yer almanızın temel dayanaklarından biridir.

İş yerlerindeki emtiadan demirbaşa, elektronik cihazlardan makinelere, müşteri eşyasından çalışanlara ait eşyaya kadar tüm taşınır ve taşınmaz kıymetleriniz Anadolu Sigorta’nın ekonomik ve kapsamlı çözümle size sunduğu İş Yeri Paket Sigortası ürünüyle güvence altında.

Anadolu Sigorta’nın işyeri paket sigortası ile teminat altına alınan yerler; satış yerleri, atölyeler, depolar, fabrikalar, imalathaneler, ambar ve ardiyeler ve özellik arz eden mekanlardır.

 

Teklif Alın

 

İşyeri Paket Sigortasının Sunduğu Teminatlar ve Kapsamlar Nedir?

Anadolu İşyeri Paket Sigortasının tek poliçeyle otomatik olarak sunduğu benzersiz güvenceler;

• Yangın, Yıldırım, İnfilak
• Dahili su
• İzolasyon yetersizliğinden kaynaklanan dahili su hasarları
• Fırtına
• Kara/hava/deniz taşıtları Çarpması
• Yer kayması
• Yer kayması ek teminatı civaz kazılar
• Duman
• Deprem
• Sel veya su baskını
• Kar ağırlığı
• Yangın mali sorumluluğu
• Enkaz kaldırma masrafları
• Hırsızlık (Makine, Tesisat, Demirbaş ve Emtea)
• Grev, lokavt, kargaşalık, halk hareketleri, kötü niyetli hareketler, terör
• Kira kaybı
• Alternatif işyeri değişikliği masrafları
• İş durması
• Geçici adres nakil
• Nakit para ve kıymetli evrak hırsızlığı (*)
• Taşınan para hırsızlığı (*)
• Emniyeti suistimal (*)
• Makine kırılması (*)
• Elektronik cihaz (*)
• Çalışanlara ait özel eşyalar
• Cam kırılması sigortası (aynalar dahil)
• Cam kırılması nedeniyle gıda maddelerinde meydana gelecek bozulma
• Acil Sağlık Hizmetleri
• Anadolu Hizmet İşyeri

(*) Bu teminatlar sadece toplam sigorta bedeli 2.500.000 EUR veya poliçe düzenleme tarihindeki T.C. Merkez Bankası döviz satış kuru karşılığı TL'sini geçmeyen işlerde eklenebilecektir. Aynı riziko adresinde, aynı sigortalıya ait kıymetler birden fazla poliçe ile teminat altına alındığında, toplam sigorta bedeli tüm poliçelerin sigorta bedelleri toplamı olarak düşünülmelidir.

 • İzolasyon Yetersizliği Sonucu Oluşan Dahili Su Hasarları (Sadece Anadolu Sigorta'da 500.000 TL limit ile)
  İzolasyon yetersizliği ve/veya kaybı nedeniyle yağmur ve kar sularının binanın dış cephe veya terasından (yer süzgeci bulunan) veya pencere, kapı ve pervazlarından (açıklarından) sızması ve/veya girmesi neticesi ile yakın sebebi derz kaynaklı olan hasarlar teminat kapsamına dahil edilmiştir.
 • Eksik Sigorta Klozu
  Yangın Sigortası Genel Şartları dahilinde, sigorta sözleşmesi kapsamında olabilecek herhangi bir hasar sonucu ödenecek azami tazminat poliçede yazılı sigorta bedelleri ile sınırlı olmaktadır. Kısmi hasarlarda ise, poliçede belirtilen sigorta bedeli ile sigorta değeri arasındaki fark % 10 veya daha
  az ise eksik sigorta uygulanmamaktadır.
 • Kiracı Tarafından Yaptırılan Hizmetlerin Korunumu
  Sigortalının kiracı olması durumunda ve dekorasyon sigorta konusu için ayrıca teminat alınmamışsa; teminat kapsamına giren bir hasara ilişkin kiracı tarafından yaptırılan boya, badana, cila ve sabit dekorasyona ait masraflar, poliçede belirtilen tutarlar ile sınırlı olmak kaydı ile teminat altındadır.
 • Makine Kırılması Sigortası Hasarlarında Eksik Sigorta Uygulaması
  Makine kırılması sigortasına bağlı kısmi hasarlarda, poliçe üzerinde yer alan makine tesisat sigorta bedeli ile hasarlı makinenin yeni ikame bedeli arasındaki eksik sigorta oranı %25 ve altında ise eksik sigorta uygulanmamaktadır. Aksi takdirde hasar ödemeleri Makine Kırılması Sigortası Genel Şartları çerçevesinde yapılmaktadır.
 • Elektronik Cihaz Sigortası Hasarlarında Eksik Sigorta Uygulaması
  Elektronik Cihaz sigortasına bağlı kısmi hasarlarda, poliçe üzerinde yer alan elektronik cihaz sigorta bedeli ile hasarlı elektronik cihazın yeni ikame bedeli arasındaki eksik sigorta oranı %25 ve altında ise eksik sigorta uygulanmamaktadır. Aksi takdirde hasar ödemeleri Elektronik Cihaz Sigortası Genel Şartları çerçevesinde yapılmaktadır.

Teklif Alın