fbpx

Nasıl Yardımcı Olabiliriz?

  0533 204 44 14     0252 313 82 30     info@bakarsigorta.com

İletişim
• Beyan/Kaza Zaptı/Anlaşmalı Kaza Tespit Tutanağı
• Alkol raporu
• Kaza anında aracı kullanan kişinin ehliyet fotokopisi
• Sigortalı aracın ruhsat fotokopsi
• Varsa fatura
• Aracın hasarlı halini gösterir fotoğraflar
• Talep edilmesi halinde prim makbuzu

• Beyan/Kaza Zaptı/Anlaşmalı Kaza Tespit Tutanağı
• Alkol raporu
• Kaza anında aracı kullanan kişinin ehliyet fotokopisi
• Sigortalı aracın ruhsat fotokopsi
• Varsa fatura
• Aracın hasarlı halini gösterir fotoğraflar
• Talep edilmesi halinde prim makbuzu
• Ruhsat aslı(trafikten çekme belgeli veya hurda belgeli)
• Vergi dairesi ilişik kesme belgesi
• Araç üzerinde rehin/haciz/tedbir olmadığına dair Emniyet Müdürlüğü yazısı
• Satış vekaletnamesi
• Tam Hasar İşlemleri Mutabakatname ve Taahhütnamesi
• Araç anahtarları
• Muvaffakatname(araçta rehinli alacaklı olduğunda)
• Talep edilmesi halinde prim makbuzu

• Çalınma/Hırsızlık müracaat tutanağı
• Aracın bulunamadığına dair emniyet müdürlüğü yazısı
• Aracın bulunamadığına dair karakol yazısı
• Araç üzerinde rehin/haciz/tedbir olmadığına dair Emniyet Müdürlüğü yazısı
• Aracın dosyasının kapatıldığına dair vergi dairesi yazısı
• Çalıntı kaşeli ruhsat
• Satış vekaletnamesi
• Tam Hasar İşlemleri Mutabakatname ve Taahhütnamesi
• Taahhütname
• Araç anahtarları
• Muvaffakatname(araçta rehinli alacaklı olduğunda)

• Kaza Zaptı/Anlaşmalı Kaza Tespit Tutanağı
• Zarar gören kıymetin sahiplik belgesi
• Varsa fatura
• Aracın hasarlı halini gösterir fotoğraflar

• Kaza tutanakları (Kusur oranlarını gösterir polis zaptı, eğer bu belge mevcut değil ise kazaya karışan tarafların kusur oranlarını gösterir mahkeme teknik bilirkişi raporu)
• Tam teşekküllü devlet hastanesinden temin edilecek kazazedenin vücut fonksiyon kayıp yüzdesini gösterir engelli sağlık kurulu raporu
• Kazazedenin kaza tarihinden günümüze dek görmüş olduğu tedavilere ilişkin olarak; doktor raporları/epikrizler ile adli muayene raporu
• Vukuatlı nüfus kayıt örneği
• Kazazedenin gelir ve mesleğini gösterir resmi belge
• Kazazedenin hangi SGK'ya bağlı olduğunu bildirir belge (İl-İlçe)

• Kaza tutanakları (Kusur oranlarını gösterir polis zaptı, eğer bu belge mevcut değil ise kazaya karışan tarafların kusur oranlarını gösterir mahkeme teknik bilirkişi raporu)
• Vukuatlı nüfus kayıt örneği
• Veraset ilamı
• Müteveffanın gelir ve mesleğini gösterir resmi belge
• Otopsi raporu
• Kazazedenin hangi SGK'ya bağlı olduğunu bildirir belge (İl-İlçe)

• Ölüm Raporu
• Veraset İlamı
• Nüfus Aile Tablosu
• Ölenin mesleği ve gelir durumunu gösteren resmi belge(bordro, vergi levhası vb.)
• Muvafakatname(Sigortalıdan)

• Kaza tutanakları (Kusur oranlarını gösterir polis zaptı, eğer bu belge mevcut değil ise kazaya karışan tarafların kusur oranlarını gösterir mahkeme teknik bilirkişi raporu)
• Tam teşekküllü devlet hastanesinden temin edilecek kazazedenin vücut fonksiyon kayıp yüzdesini gösterir engelli sağlık kurulu raporu
• Kazazedenin kaza tarihinden günümüze dek görmüş olduğu tedavilere ilişkin olarak; doktor raporları/epikrizler ile adli muayene raporu
• Vukuatlı nüfus kayıt örneği
• Kazazedenin gelir ve mesleğini gösterir resmi belge
• Kazazedenin hangi SGK'ya bağlı olduğunu bildirir belge (İl-İlçe)

• Fotoğraflar
• Zarar gören kıymetin sahiplik belgesi
• Fatura

• Ölüm raporu
• Veraset İlamı
• Nüfus Aile Kaydı Tablosu

• Epikriz raporu
• Maluliyet durumu poliçe cetvelinde yer almıyorsa tam teşekküllü hastaneden alınmış maluliyet yüzdelik derecesini gösteren heyet raporu

• Tedavi giderleri faturasının veya makbuzlarının aslı
• Epikriz raporu
• Eczaneden alınan onaylı reçete