fbpx

Nasıl Yardımcı Olabiliriz?

  0533 204 44 14     0252 313 82 30     info@bakarsigorta.com

İletişim

Patim Güvende Sigortası ile kedi ya da köpeğinizin acil tedavilerinin yanı sıra muayene, tahlil/tetkik ve belirli hastalıklara yönelik tedavilerini de poliçe koşulları dahilinde karşılıyor, onların mutluluklarını güvence altına alıyoruz.

"Patim Güvende" Sigortası ile sigortaya konu, 6 aylıktan büyük ve 10 yaşından küçük kedi ve köpeklerin acil tedavi masrafları 10.000TL limitle, muafiyetsiz olarak teminat altına alınmaktadır. Sigortaya konu evcil hayvanın üçüncü şahıslara vereceği zararlar 10.000TL, evcil hayvanın kaybolması halinde bulunmasına yönelik yapılacak harcamalar ise 500TL limitle poliçe kapsamındadır.

"Patim Güvende" Sigortasına teklif aşamasında "Pati Plus" teminatı ekleyerek sigortaya konu evcil hayvanın acil tedavi haricindeki, kanser, yatışlı tedavi, yaralanma ve hastalıklar, ameliyat, röntgen, ultrason, MRI, kan ve idrar tahlilini içeren sağlık giderleri de %70 ödeme oranı ve  7.500TL limitle teminata dahil edilebilecektir.

Acil Tedavi Teminatı

Poliçede belirtilen limitler dahilinde ve istisnalara tabi olmak kaydıyla sigortaya konu evcil hayvanın yüksekten düşme, trafik kazası, kavga, kesik ve cisim batması, yabancı cisim yutması, böcek sokması, zehirlenme, yanma/yanık, elektrik çarpması, ısı çarpması, donma, göz yaralanması acil durumları nedeni ile maruz kalacağı tedavi masrafları için teminat sağlanmaktadır.

Üçüncü Şahıs Sorumluluk Teminatı

Poliçede belirtilen olay başı ve poliçe süresince kombine tek limit dahilinde ve poliçede belirtilen istisnalara tabi olmak kaydıyla, sigortaya konu evcil hayvanın üçüncü şahıslara vereceği maddi ve bedeni zararlardan doğan hukuki sorumlulukları Üçüncü Şahıslara Karşı Mali Mesuliyet Sigortası Genel Şartları çerçevesinde teminat sağlanmaktadır.

Kayıp İlanı ve Ödül Teminatı

Sigortaya konu evcil hayvanın kaybolmasına bağlı olarak yapılan kayıp ve ödül masrafları için poliçe limitleri dahilinde ve poliçede belirtilen istisnalara tabi olmak kaydıyla teminat sağlanmaktadır.

Pati Plus Teminatı

Poliçenize “Pati Plus Teminatı”nı da ekleyerek acil durum dışındaki veteriner masrafları ve belirli hastalıklara yönelik tedavi giderleri için de minik dostunuz ve siz güvence altında olabilirsiniz.

 

 TeminatlarKapsamÖdeme Oranı (%)Teminat Limit
Patim Güvende Temel Ürün Kapsamı Acil Tedavi Trafik Kazası, Yüksekten Düşme, Yabancı Cisim Yutma, Isı Çarpması, Zehirlenme, Yanma/Yanık, Böcek Sokması, Elektrik Çarpması, Boğulma, Kavga, Kesik ve Cisim Batması, Donma, Göz Yaralanması acil durumları nedeniyle maruz kalacağı tedavi masrafları 100 10.000.-TL
3. Şahıs Mali Sorumluluk Evcil hayvanın üçüncü şahıslara vereceği maddi ve bedeni zararlar 10.000.-TL
Kayıp İlanı ve ödül Evcil hayvanın kaybolmasına bağlı kayıp ilanı ve ödül masrafları 500.-TL
Pati Plus

Teminatı Ek prim karşılığında poliçeye eklenebilmektedir
Veteriner Muayene Azami 1.000TL teminat alt limiti bulunmaktadır. 70 7.500.-TL
Yatışlı Tedavi Evcil hayvanın hastalık hallerinde; evcil hayvanın ayakta veteriner muayene giderleri, teşhis ve tedavi giderleri, yatışlı tedavi giderleri için poliçe kapsam ve limitleri dahilinde teminat sağlanmaktadır.
Ameliyat (Doğum ve Kısırlaştırma Hariç)
Yaralanma ve Hastalıklar
Kanser
Röntgen, Ultrason, MRI, BT Taramaları, Kan ve İdrar Tahlilleri

*Acil Tedavi, Üçüncü Şahıs Mali Sorumluluk, Kayıp İlanı ve Ödül teminatları için bekleme süresi poliçe başlangıç tarihinden itibaren 24 saattir. Pati Plus Teminatı için bekleme süresi poliçe başlangıç tarihinden itibaren 15 gündür. Poliçe teminatları bekleme süresinden sonra geçerli olacaktır.

*Poliçe kapsamında tazminat ödemeleri Türk Veteriner Hekimler Birliği’nin hizmet alınan ildeki taban fiyat tarifesinde söz konusu işlem için belirtilen tutar üzerinden poliçede belirtilen ödeme oranı doğrultusunda yapılmaktadır.

 

Teklif Alın