fbpx

Nasıl Yardımcı Olabiliriz?

  0533 204 44 14     0252 313 82 30     info@bakarsigorta.com

İletişim

Başladığınız noktaya geri dönme riskini almayın, KOBİ’lere yönelik hazırladığımız KOBİ Paket Sigortası ile işletmenizi birçok riske karşı kapsamlı güvenceye alın. 

 

Neden KOBİ Paket Sigortası Almalıyız?

Anadolu Sigorta’nın, KOBİ’ler için sunduğu temel ürünü olan KOBİ Paket Sigorta poliçesi, işletmelerin faaliyet konusuna göre farklılaşan ihtiyaçlarına kapsamlı bir şekilde hazırlanmış son derece geniş teminatlar vermektedir.

KOBİ Paket Sigortası ile bina kıymetiniz, işletmenizdeki dekorasyonlar, makineler, demirbaşlar, elektronik cihazlar gibi kıymetlerin yanında; size ait emtea, üçüncü şahıslara ait emtea, cam ve reklam panosu / totem teminat altındadır.

Ayrıca işletmenizde bulunan nakit paranız ve kıymetli evraklarınız da aynı şekilde güvencemizdedir. Çalışanlarınızı unutmadık, KOBİ Paket Sigortası ile çalışanlara ait özel eşyaları da teminat altına alıyoruz. KOBİ Paket Sigortası, hitap ettiği işletmelerin tüm sigorta ihtiyaçlarını tek bir teminat şemsiyesi altında toplamayı ve avantajlı fiyatları ile memnuniyeti en üst seviyeye yükseltmeyi hedeflemektedir.

 

Teklif Alın

 

Kobi Paket Sigortasının Sunduğu Teminatlar ve Kapsamlar Nedir?

Anadolu KOBİ Paket Sigortasının tek poliçeyle otomatik olarak sunduğu güvenceler

• Yangın, yıldırım, infilak
• Yer kayması
• Yer kayması ek teminatı-civar kazılar
• Deprem ve yanardağ püskürmesi
• Enkaz kaldırma masrafları
• Fırtına
• Duman
• Kar ağırlığı
• Sel, su baskını
• Dahili su
• Sprinkler sızıntısı sonucu oluşan su hasarları
• İzolasyon yetersizliği sonucu oluşan su
hasarları
• Kara taşıtları çarpması
• Hava taşıtları çarpması
• Deniz taşıtları çarpması
• İş durması
• Alternatif işyeri değişikliği masrafları
• Kira kaybı
• Grev, lokavt, kargaşalık, halk hareketleri kötü niyetli hareketler, terör
• Hırsızlık
• Bina sabit tesisat hırsızlık
• Nakit para ve kıymetli evrak hırsızlıığı
• Taşınan para hırsızlığı
• Emniyeti suiistimal
• Geçici adres nakli
• Yangın mali sorumluluğu
• Cam ve reklam panosu kırılması
• Cam kırılmasına bağlı gıda bozulması *
• Makine kırılması
• Soğutucu cihazlarda ürün bozulması *
• Elektronik cihaz
• Çalışanlara ait özel eşyalar
• İşveren sorumluluk *
• Üçüncü şahıs sorumluluk *
• Asansör, yürüyen merdiven sorumluluk *
• Çocuk bakım hizmeti *
• Garaj mali sorumluluk ve valet parking *
• Su arıtma hasarları *
• Ürün sorumluluk *
• Ferdi kaza
• Eksik sigorta klozu
• Hukuksal koruma
• Anadolu Acil Sağlık Hizmetleri
• Anadolu Hizmet İşyeri 

(*) ile işaretli teminatlar belirli faaliyet konuları için verilmekte olup, detaylı bilgi için KOBİ Paket Sigortası Tarifesi'ni inceleyebilirsiniz.

 • Sprinkler Sızıntısı Sonucu Oluşan Su Hasarları (Sadece Anadolu Sigorta'da limitsiz!)
  Sprinkler tesisatından kaynaklanan hasarlar, Yangın Sigortası Genel Şartları – Dahili Su klozu kapsamında teminata dahildir.
 • İzolasyon Yetersizliği Sonucu Oluşan Su Hasarları (Sadece Anadolu Sigorta'da 500.000 TL limit ile)
  İzolasyon yetersizliği ve/veya kaybı nedeniyle yağmur ve kar sularının binanın dış cephe veya terasından (yer süzgeci bulunan) veya pencere, kapı ve pervazlarından (açıklarından) sızması ve/veya girmesi neticesi ile yakın sebebi derz kaynaklı olan hasarlar teminat kapsamına dahil edilmiştir.
 • Eksik Sigorta Klozu
  Yangın Sigortası Genel Şartları dahilinde, sigorta sözleşmesi kapsamında olabilecek herhangi bir hasar sonucu ödenecek azami tazminat poliçede yazılı sigorta bedelleri ile sınırlı olmaktadır. Kısmi hasarlarda ise, poliçede belirtilen sigorta bedeli ile sigorta değeri arasındaki fark % 10 veya daha az ise eksik sigorta uygulanmamaktadır.
 • Soğutucu Cihazlarda Ürün Bozulması*
  Sigortalı yerde bulunan, otomatik olarak devreye girebilecek ve düzenli olarak bakımları yapılan bir jeneratöre bağlı olarak çalışan soğutucu cihazların, Makine Kırılması Sigortası Genel Şartları kapsamına giren bir nedenden dolayı zarar görmesi ve bu nedenle içinde bulunan gıda maddelerinin kurtarılamayacak derecede hasarlanmaları poliçede belirtilen limit ile teminat altına alınmıştır.
 • Cam Kırılmasına Bağlı Gıda Bozulması*
  Sigortalı yerde bulunan, içinde gıda maddesi muhafaza edilen camdan mamul her türlü vitrin, tezgah, dolap vb. camının kırılması neticesinde gıda mamullerinde meydana gelebilecek zararlar, Cam Kırılması Sigortası Genel Şartları çerçevesinde poliçenizde belirtilen limit ile teminata dahil edilmiştir.
 • Çalışanlara Ait Özel Eşyalar
  Çalışanlarınıza ait özel eşyalar poliçede belirtilen limitler kapsamında teminata dahil edilmiştir.
 • Çocuk Bakım Hizmeti*
  İşletme tarafından sağlanan çocuk bakım (baby-sitter) hizmeti nedeniyle işletme müşterilerinin maruz kalacakları bedeni ve maddi zararlar sonucu sigortalıya düşecek hukuki sorumluluklar teminata dahil edilmiştir.
 • Asansör, Yürüyen Merdiven Sorumluluk*
  Üçüncü şahıslara karşı mali mesuliyet sigortası 3.B.1. maddesi aksine, asansör ve yürüyen merdivenlerin üçüncü kişilere verecekleri zararlar sonucu meydana gelecek sorumluluklar teminat kapsamına dahil edilmiştir.
 • Garaj Mali Sorumluluk ve Valet Parking*
  Üçüncü Şahıslara Karşı Mali Mesuliyet Sigortası Genel Şartları'nın 3.A.8-a maddesi aksine işletme otoparkına ya da park edilmek üzere işletme görevlilerine bırakılan araçların işletme görevlileri tarafından park edilmesi, yer değiştirilmesi sırasında işletme görevlilerinin müşteri araçlarına verebilecekleri zararlar dolayısıyla sigortalıya düşecek hukuki sorumluluklar poliçenizde belirtilen limit ile teminata dahil edilmiştir.


Teklif Alın