fbpx

Nasıl Yardımcı Olabiliriz?

  0533 204 44 14     0252 313 82 30     info@bakarsigorta.com

İletişim

Anadolu Sigorta Ticari Siber Güvenlik Paket Poliçesi” ile Ticari İşletme ve KOBİ’leri siber risklere karşı koruyor. Bu ürünümüzle sigortalılarımızın bir siber güvenlik riski nedeniyle oluşacak veri koruma hasarları, iş durmasından kaynaklanan zararlar, idari para cezaları, siber fidye hasarlar ile bilgi güvenliği ve gizlilik sorumluluğu ve veri ihlali masrafları poliçemizdeki koşullar ve istisnalar çerçevesinde teminat altına alınmaktadır.

Günümüzde şirketler, operasyonlarını ve iş süreçlerini büyük ölçüde teknolojiye bağımlı olarak sürdürüyor. Bu nedenle siber risk yönetimi ve üçüncü şahıs verilerinin saklanması konusunda gereken önlemlerin alınmaması; marka ve itibar zararlarına, veri ihlallerine, kamu otoritesinin incelemelerine ve mali kayıplara neden olabilmektedir.

 

Neden Anadolu Sigorta Ticari Siber Güvenlik Paket Poliçesi Almalıyız?

“Anadolu Sigorta Ticari Siber Güvenlik Paket Poliçesi” ile sigortalılarımızın bir siber güvenlik riski nedeniyle oluşacak veri koruma hasarları, iş durmasından kaynaklanan zararları, kamu otoritesine karşı yapılan savunmalar ve para cezaları, siber fidye hasarları ile bilgi güvenliği ve gizlilik sorumluluğu ve veri ihlali masrafları poliçemizdeki koşullar ve istisnalar çerçevesinde teminat altına alınmaktadır.

  • Veri Koruma Hasarı Teminatı: Sigortalılarımızın, bilgisayar programları ve müşteri bilgileri de dahil olmak üzere, veri varlığının bir siber güvenlik riski nedeniyle yok olması veya zarar görmesi sonucu oluşacak zararların poliçede belirtilen limite kadar teminat altındadır.
  • İş Durması Teminatı: Bir siber güvenlik ihlali nedeniyle sigortalımızın bilgisayar sistemlerinin durması sebebiyle maruz kalacağı iş durması zararları poliçede belirtilen limit çerçevesinde tazmin edilir.
  • İdari Para Cezaları Teminatı: Ülkemizde yürürlükte bulunan kişisel verilerin korunması mevzuatının sigortalımızca ihlali nedeniyle kamu otoritesi tarafından sigortalımıza verilen idari para cezalarının poliçemizde belirtilen limit dahilinde tazmini sağlanır.
  • Siber Fidye Hasarı Teminatı: Sigortalımızdan, fidye ödemesi yapmadığı takdirde bilgisayar sistemlerindeki verilerinin yok edileceği veya tahrip edileceği tehdidiyle talep edilen fidye ödemeleri poliçemizde belirtilen limit çerçevesinde tazmin edilir.
  • Bilgi Güvenliği ve Gizlilik Sorumluluğu Teminatı: Sigortalımızın, korumakla yükümlü olduğu üçüncü şahıs verisinin kişisel verilerin korunması mevzuatını ihlal edecek şekilde çalınması, kaybı, ifşa olması nedeniyle üçüncü kişilerden gelecek tazminat talepleri poliçede belirtilen limit çerçevesinde teminat kapsamında yer alır.
  • Veri İhlali Masrafları Teminatı: Sigortalımızın, korumakla yükümlü olduğu üçüncü şahıs verisinin kişisel verilerin korunması mevzuatını ihlal edecek şekilde çalınması, kaybı, ifşa olması nedeniyle sigortalımızın ihtiyaç duyacağı hukuki hizmetlere, bilgisayar uzmanı hizmetlerine ve kişisel verilerin korunmasına ilişkin mevzuat çerçevesinde yapılması gereken bildirimlere ilişkin masraflar poliçede belirtilen limit çerçevesinde teminat kapsamındadır.
  • KOBİ’lere yönelik hazırlanan ürünümüzde 4 farklı teminat limiti alternatifi bulunmaktadır. Teminatların farklı alt limitleri mevcuttur ve poliçemizde belirtilen muafiyetlere tabidirler.
  • Poliçemiz TL olarak düzenlenebileceği gibi sigortalılarımızın tercihi çerçevesinde Euro, USD ve GBP yabancı para birimleri ile de düzenlenebilmektedir.

siber tablo

 

 Teklif Alın