fbpx

Nasıl Yardımcı Olabiliriz?

  0533 204 44 14     0252 313 82 30     info@bakarsigorta.com

İletişim

Özel sağlık sigortası çözümlerimiz ile bir kaza veya hastalık sonucunda ortaya çıkabilecek sağlık giderlerinizi yüzde 100’e kadar güvence altına alıyoruz..

Anadolu Sigorta'nın sağlık sigortalarındaki temel ürünü Hesaplı Sağlık Sigortası’dır. Aşağıdaki tabloda yer alan ürünlerin tamamı; Hesaplı Sağlık Sigortası poliçemiz içindeki teminatlara ek olarak verilmektedir.


Bireysel Sağlık Sigortası ile dilediğiniz doktor ya da sağlık kurumunu seçme özgürlüğünüz olsun. Sigortalı olarak herhangi bir kaza ya da hastalık sonucu ortaya çıkan ayakta ya da yatarak teşhis ve tedavilere ait masraflar, yurtiçinde veya dünyanın neresinde olurlarsa olsun sigortanız tarafından karşılanır. İhtiyacınız olan özel sağlık sigortası teminat paketini seçerek poliçe fiyatını hemen öğrenebilirsiniz.

Neden Sağlık Sigortası Yaptırmalıyız?

Bireysel Sağlık Sigortası, dilediğiniz doktor ya da sağlık kurumunu seçme özgürlüğü sağlar. Sigortalıların herhangi bir kaza ya da hastalık sonucu ortaya çıkan ayakta ya da yatarak teşhis ve tedavilerine ait masraflar, yurtiçinde veya dünyanın neresinde olurlarsa olsun karşılanır.

Bireysel sağlık sigortası bu özelliği ile olası yüksek meblağlı sağlık giderlerini karşılayarak, sigortalıların en zor anlarında en büyük yardımcısı olur.

Ücretli ya da yıllık beyanname veren mükellefler, ödedikleri sigorta primini vergi matrahından da indirebilir.

 

Teklif Alın

 

Koronavirüs Tedavi Masrafları Kapsam Altına Alındı

Sağlık sigortalılarımızın, T.C. Sağlık Bakanlığı tarafından pandemi hastanesi olarak belirlediği tüm sağlık kurumlarında Covid-19 hastalığına bağlı tedavi giderleri, poliçe teminat ve limitleri kapsamında, istisnai olarak karşılanmaktadır.

Deprem Tedavi Masrafları Ek Primle Kapsam Altında Alabilirsiniz

Olası bir deprem sonucunda yaralanma halinde, özel sağlık kuruluşlarında yapılacak olan tedavileri sağlık sigortası kapsamında limitsiz olarak güvence altına alıyoruz.

Üç Ayrı Limit Seçeneğiyle Doğum Paketi 

Henüz hamile olmayan, gebelik planlayan müşterilerimiz doğum masraflarını ek prim ile özel sağlık sigortası kapsamı altına alabilirler. Doğum ve gebelik mutat kontrol giderleri için 7.000.-TL, 10.000.-TL ve 15.000.-TL olmak üzere üç ayrı limit seçeneği ile sunulan Doğum Paketiyle sağlık sigortalarına ekletebilir. Doğum sonrası 15 gün içerisinde bebeklerin, anneyle aynı sağlık sigortası paketine dahil edilmesiyle kuvöz giderleri ve doğuştan gelen hastalıkları da teminat altına alınmaktadır.

Sağlık Sigortasında Anadolu Sigorta Olma Ayrıcalıkları Nedir?

 • Kanser ve kalp rahatsızlıkları gibi en zorlu hastalıklar için bile bekleme süremiz yok
  Günümüzün en çok korkulan hastalıklarından; kanser ve kalp rahatsızlıkları ile hipertansiyon ve şeker hastalıklarının tedavi giderlerini, sigorta başlangıç tarihinden sonra, ortaya çıkar çıkmaz, bekleme süresi olmadan hemen karşılıyoruz. Tedavisi pahalı veya uzun bu hastalıklarda bile, sigortalılarımızı asla yalnız bırakmıyor, poliçelerini bir sonraki dönemde çok uygun primlerle yeniliyoruz. Bu sayede sigortalımız Anadolu Sigorta güvencesi ile tedavisini sürdürebiliyor.
 • Hastalığınızın tedavisi devam ederken poliçenizin vadesi sona erse bile, poliçenizi yeniliyoruz
  Sigortalılık dönemi içinde ortaya çıkmış olan bir hastalığın, tedavisi devam ederken mevcut poliçenin vadesi sona ererse; tedavisi devam eden hastalık için hiçbir muafiyet koymadan, mevcut hastalığı kapsam dışı bırakmadan sorunsuz olarak poliçenin yenileme işlemini gerçekleştiriyoruz, devam eden tedavi giderlerini poliçe kapsamı dahilinde karşılıyoruz.
 • Hastanede yatış için oda gün sınırlaması yok
  - Sigortalılarımızın hastanelerde yatarak gördükleri tedaviler için oda yatışlarına ait gün sınırlaması uygulamıyoruz. Yoğun bakım için her vaka başına ise 90 gün süre veriyoruz.
  - Sektörde yer alan sigorta şirketlerinin büyük bir çoğunluğu, bir yıllık poliçe süresi içinde, hastanede oda yatış süresi için azami 180 güne kadar ödeme yapmaktadır.
 • Robotik cerrahi giderleri poliçe kapsamında
  Bu işlem için özel anlaşma yapılmış olan Anadolu Sağlık Merkezi Hastanesi (Gebze) ve Liv Ulus Hastanesi’nde sigortalılarımızın robotik cerrahi giderlerini poliçe kapsamı dahilinde ödüyoruz.
 • Sağlınız için daha çok seçenek
  Türkiye genelinde 67 ile yayılmış, 3.000’in üzerinde sağlık kurumundan oluşan, yaygın anlaşmalı sağlık kurum ağına sahibiz. Anlaşmalı hastane, tıp merkezi, laboratuar, eczane, görüntüleme merkezi ve doktorlarımızla, sigortalılarımıza, ülkemizin dört bir yanında hizmet veriyoruz.
 • Türkiye ‘de ilk defa: Kuvöz giderleri için teminat..
  Bireysel sağlık sigortasında, doğum teminatlı bir poliçeye sahip, bu teminata hak kazanmış sigortalılarımızın doğan çocuklarının, doğum tarihinden sonraki 15 gün içinde Şirketimize sigortalanmış olmaları durumunda, kuvöz giderlerini yüksek bir limit vererek karşılıyoruz.
 • Anadolu Sigortalı bebeğin, doğuştan gelen hastalıkları teminat altında
  Bireysel sağlık sigortası kapsamında doğum teminatlı bir poliçeye sahip olan ve doğum teminatına hak kazanmış sigortalılarımızın çocukları, doğum tarihinden sonraki 15 gün içinde başvuru formu doldurularak anne ile aynı planda Şirketimize sigortalanırlarsa, doğuştan gelen hastalıklarına ait giderlerini poliçe kapsamında ödüyoruz.
 • Yetişkin sigortalılarımızın doğuştan gelen rahatsızlıkları da teminat altında
  Şirketimizde kesintisiz en az 4 sene bireysel sağlık sigortası olan sigortalılarımızın, sigortalılıklarının 5. senesinden itibaren, sigortalandıkları tarihten sonra bile ortaya çıksa, tüm doğuştan gelen hastalıklarına ait giderlerini karşılıyoruz.
 • Herkes Yenileme garantisi alabilir
  - Türk sigorta sektöründe ilk kez 18 yaşına kadarki tüm çocuklara, herhangi bir koşula bakmadan, sigorta başlangıç tarihinden itibaren yenileme garantisi veriyoruz.
  - Sigortalılıklarını Anadolu Sigorta’da en az 4 yıl kesintisiz olarak devam ettiren ve son 4 yıl, her bir yıl için poliçelerinde ödenen tazminat/kazanılan prim oranları yüzde 75’in altında olan tüm sigortalılarımıza risk değerlendirmesi yapmadan yenileme garantisi veriyoruz.
  - Sektörde risk değerlendirmesi yapmadan yenileme garantisi veren tek sigorta Şirketiyiz.
 • 18 yaşın altındaki çocukları tek başlarına sigortalayabiliyoruz
  Türk sigorta sektöründe ilk kez, bütün ürünlerimizde, 18 yaşın altındaki çocukları tek başlarına sigortalıyoruz. 
 • Yılda bir kez check-up’ınız bizden
  - Poliçelerinde yatışsız tedavi teminatı olan sigortalılarımıza, belirlemiş olduğumuz anlaşmalı kuruluşlarımızda yılda bir kez check-up yaptırma fırsatı sağlıyoruz.
  - Sadece yatışlı tedavi teminatlarına sahip sigortalılarımıza ise, arzularına bağlı olarak, ödeyecekleri düşük bir ek prim ile check-up yaptırma fırsatı sağlıyoruz.
 • Çocuklarınızın geleceğini bugünden koruyoruz
  Yatışsız tedavi teminatlarına sahip olan 0-6 yaş arasındaki çocuk sigortalılarımızın, rutin doktor muayeneleri ve tüm koruyucu aşı giderlerini karşılıyoruz.
 • Kadın sigortalılarımızın smear test giderlerini ödüyoruz
  Yatışsız tedavi teminatlarına sahip kadın sigortalılarımızın kontrol amaçlı jinekolojik muayene ve smear test giderlerini yılda bir kez karşılıyoruz.
 • Kontrol amaçlı muayenelerinizi biz karşılıyoruz
  Özel anlaşmalı sağlık kuruluşlarından yapılan, 40 ve üstü kadın sigortalılarımızın mamografi ve meme ultrasonografisi ile 40 ve üstü yaşlardaki erkek sigortalılarımızın Prostat Specific Antijen (PSA) tetkiklerine ait giderlerini, yılda bir kez yüzde 100 karşılıyoruz. Üstelik bu hizmetimizi tüm bireysel sağlık sigortası ürünlerimizde sunuyoruz.
 • Kontrol amaçlı kolonoskopi giderlerini karşılıyoruz
  Yatışsız tedavi teminatlarına sahip olan 50 ve üstü tüm sigortalılarımızın özel anlaşma yaptığımız sağlık kuruluşlarında kontrol amaçlı yaptırdıkları kolonoskopi tetkikine ait giderlerini, yılda bir kez yüzde 100 oranında karşılıyoruz.
 • Doğum teminatı için anlaşmalı anlaşmasız kurum ayrımı yok
  - Eko NW olmayan bireysel sağlık sigortası ürünlerimizde, sigortalılarımızın doğum için anlaşmalı olmayan bir sağlık kurumuna gitmeleri durumunda doğum giderlerini, poliçelerinde belirtilen doğum teminatı limiti ve ödeme oranları dahilinde karşılıyoruz.
  - Poliçelerinde yurtdışı tedavi teminatı olan sigortalılarımız, yurtdışında doğum yapmayı tercih ederlerse, bu sigortalılarımızın da doğum giderlerini poliçelerinde belirtilen doğum teminatı limiti ve ödeme oranları dahilinde karşılıyoruz.
 • Poliçeniz yüksek teminatlarla yurtdışında da geçerli
  Yurtdışı tedavi teminatı olan ürünlerimizde, yurtdışında yapılan tedavilerde, ilgili rahatsızlığın Türkiye’de tedavisi olup olmadığına bakmadan, poliçede belirtilen yüksek limitler ve ödeme oranları dahilinde sigortalılarımızın sağlık giderlerini karşılıyoruz.
 • Yenileme garantisi olmayanlara, 75 yaşına kadar poliçe yenileme hakkı
  Sigortalılarımız yenileme garantisi almaya hak kazanamamış olsalar bile, 75 yaşına kadar poliçelerini yenileme imkânı veriyoruz.
 • Sigortalılarımızın sağlıkları 7/24 önemli
  Tüm sigortalılarımızın, şirketimiz web sitesi ve sağlığım cepte uygulaması üzerinden 7/24 canlı ve görüntülü sağlık danışmanlığı hizmeti almasını sağlıyoruz.

 

Özel Sağlık Sigortası Fiyatları Neye Göre Belirlenir?

Sağlık Sigortası primleri poliçe çeşitlerine göre farklılık göstermekle birlikte (yatarak tedavi teminatlı, yatarak + ayakta tedavi teminatlı gibi) sigortalı adayının yaş, cinsiyet, ikamet ili, sağlık geçmişi gibi kriterler de poliçe primini belirleyen unsurlar arasında yer alır. Herhangi bir sosyal güvencesi olsun olmasın 18 yaşından büyük olan herkes özel sağlık sigortası yaptırabilir. 18 yaş altı genç ve çocuklar ise ebeveynlerin poliçesi altında aile indirimiyle veya tek başlarına ek prim ile özel sağlık sigortası kapsamına alınabilirler.

 

Teklif Alın

 

Temel Ürünümüz: Hesaplı Sağlık Sigortası

Hesaplı Sağlık Sigortası ürünümüzde sadece yatışlı tedavi teminatları bulunmaktadır. Yatışlı tedavi teminatlarına ait giderler anlaşmalı sağlık kuruluşlarında %100 ödeme oranıyla limitsiz olarak karşılanmaktadır.

Diğer paketlerimiz (yatarak seçenekleri ve yatarak+ayakta seçenekleri), bu temel paket üzerine kurulmaktadır. 

Hesaplı Sağlık Sigortası Teminat Tablosu

TEMİNATLARÖDEME ORANI (%)TEMİNAT LİMİTLERİ
YATIŞLI TEDAVİ TEMİNATLARI
AMELİYAT 100 LİMİTSİZ
ODA-YEMEK-REFAKATÇİ 100 LİMİTSİZ
YOĞUN BAKIM (Vak’a Başı Maks. 90 Gün) 100 LİMİTSİZ
DOKTOR TAKİBİ 100 LİMİTSİZ
İLAÇ YATARAK 100 LİMİTSİZ
TANI YATARAK 100 LİMİTSİZ
KEMOTERAPİ 100 LİMİTSİZ
RADYOTERAPİ 100 LİMİTSİZ
DİYALİZ 100 LİMİTSİZ
DİĞER TEMİNATLAR
KÜÇÜK MÜDAHALE 100 LİMİTSİZ
EVDE BAKIM 100 30.000,00 (YILLIK LİMİT)
REHABİLİTASYON 100 40.000,00 (YILLIK LİMİT)
AMELİYAT SONRASI FİZİK TEDAVİ 100 7.000,00 (VAK’A BAŞI)
SUNİ UZUV 100 35.000,00 (VAK’A BAŞI)
AMBULANS 100 3.500,00 (VAK’A BAŞI)
YURT İÇİ HAVA AMBULANSI 100 42.000,00 (VAK’A BAŞI)
YURT DIŞI HAVA AMBULANSI 100 84.000,00 (VAK'A BAŞI)
YARDIMCI TIBBİ MALZEMELER 100 2.200,00 (YILLIK LİMİT)
KONTROL MAMOGRAFİSİ 100 40 VE ÜSTÜ YAŞLARDAKİ KADINLARA YILDA 1 KEZ ÖDENİR.
PSA 100 40 VE ÜSTÜ YAŞLARDAKİ ERKEKLERE YILDA 1 KEZ ÖDENİR.
EK PRİM ÖDENEREK ALINACAK TEMİNAT
CHECK-UP 100 YILDA 1 KEZ ÖDENİR.
 • Ameliyat, oda-yemek-refakatçi, yoğun bakım, doktor takibi, ilaç(yatarak), tanı (yatarak), kemoterapi, radyoterapi, diyaliz, küçük müdahale teminatları sadece yurtiçinde limitsiz, yurtdışında ise yurtdışı teminat tablosundaki limitler dahilinde geçerlidir.
 • 40 ve üstü yaşlardaki bayan sigortalıların kontrol amaçlı çektirdikleri mamografi ve meme ultrasonografisine ait giderleri, Şirketimizin mamografi için anlaşma yaptığı kurumlarda yaptırmaları şartıyla, yılda 1 kez ve %100 oranında karşılanacaktır.
 • 40 ve üstü yaşlardaki erkek sigortalıların yaptırdıkları PSA testlerine ait giderleri, Şirketimizin PSA için anlaşma yaptığı kurumlarda yaptırmaları şartıyla, yılda 1 kez ve %100 oranında karşılanacaktır.
 • Şirketimizin belirlediği check-up paneli, yılda 1 kez olmak üzere, Şirketimiz’in check-up için anlaşma yaptığı kurumlarda geçerli olacaktır. Bu teminat 14 (dahil) ve üstündeki yaşlarda olan sigortalılar için geçerlidir.
 • Sigortalılar ek prim ödeyerek ferdi kaza teminatı da alabilmektedir.

Hesaplı Sağlık Sigortası Yurtdışı Teminat Tablosu

saglik tablo1

  Hesaplı Sağlık Sigortası teminat tablosunda limitli olarak belirtilen teminatlar, yurtdışında da aynı teminat tutarları dahilinde geçerlidir.

 

Karşılaştırmalı Tüm Ürünlerimiz

saglik tablo2

İleri Görüntüleme Tetkikleri
İleri görüntüleme tetkikleri teminatından ödenecek işlemlerden bazıları bilgi amacıyla aşağıda belirtilmiştir:
MR, BT, PET CT, ultrasonografi, doppler, anjiyografi (yatarak tedaviden ödendiği için koroner anjiyo hariç), holter, eforlu EKG, sintigrafi, nükleer tıp (galyum, talyum vb), endoskopik işlemler (gastroskopi, sistoskopi, bronkoskopi, mediastinoskopi vb. , tüm biyopsiler (yatarak tedaviden ödendiği için karaciğer ve böbrek biyopsisi hariç), ph monitörizasyonu.

 

Tüm Görüntüleme Tetkikleri
Direkt radyolojik tetkikler ve laboratuar tetkikleri (Türk Tabipler Birliği Asgari Ücret Tarifesi Kitapçığında direkt radyolojik incelemeler ve laboratuar incelemeleri konu başlığı altında geçen tetkikler), EKG, EMG, EEG, deri prick testi, deri yama testi, her türlü kültür ve smear alımı ve incelemesi ile ilgili giderler bu teminattan karşılanmaktadır.

 

Teklif Alın