fbpx

Nasıl Yardımcı Olabiliriz?

  0533 204 44 14     0252 313 82 30     info@bakarsigorta.com

İletişim

Bireysel Sağlık Sigortası, dilediğiniz doktor ya da sağlık kurumunu seçme özgürlüğü sağlar. Kaza ya da hastalık sonucu ortaya çıkan ayakta ya da yatarak teşhis ve tedavilere ait masraflar, yurtiçinde veya dünyanın neresinde olursanız olsun karşılanır.

 

Neden Sağlık Sigortası Yaptırmalıyız?

Bireysel Sağlık Sigortası, dilediğiniz doktor ya da sağlık kurumunu seçme özgürlüğü sağlar. Sigortalıların herhangi bir kaza ya da hastalık sonucu ortaya çıkan ayakta ya da yatarak teşhis ve tedavilerine ait masraflar, yurtiçinde veya dünyanın neresinde olurlarsa olsun karşılanır.

Bireysel sağlık sigortası bu özelliği ile olası yüksek meblağlı sağlık giderlerini karşılayarak, sigortalıların en zor anlarında en büyük yardımcısı olur.

Ücretli ya da yıllık beyanname veren mükellefler, ödedikleri sigorta primini vergi matrahından da indirebilir.

 

Özel Sağlık Sigortası'nı Kimler Yaptırabilir?

Türkiye Cumhuriyeti (K.K.T.C. dahil) sınırlarında ikamet eden 64 yaşını aşmamış tüm bireyler Bireysel Sağlık Sigortası sahibi olabilir.

 • 64 yaşına kadar Ömür Boyu Yenileme Garantisi’ne hak kazanmış olan sigortalılarımız 64 yaşından sonra ek prim ödemeden poliçelerini yenileyebilirler. Ömür Boyu Yenileme Garantisi olmayan 65 yaş ve üzeri sigortalılarımızın poliçelerini ek prim karşılığında 75 yaşına kadar risk değerlendirmesi yapmadan yeniliyoruz.
 • 0-17 (17 dahil) yaş aralığındaki çocuklar da ebeveynleri olmadan ek prim uygulanarak tek başlarına sigortalanabilmektelerdir.

 

Teklif Alın

 

Koronavirüs Tedavi Masrafları Kapsam Altına Alındı

Sağlık sigortalılarımızın, T.C. Sağlık Bakanlığı tarafından pandemi hastanesi olarak belirlediği tüm sağlık kurumlarında Covid-19 hastalığına bağlı tedavi giderleri, poliçe teminat ve limitleri kapsamında, istisnai olarak karşılanmaktadır.

Deprem Tedavi Masrafları Ek Primle Kapsam Altında Alabilirsiniz

Olası bir deprem sonucunda yaralanma halinde, özel sağlık kuruluşlarında yapılacak olan tedavileri sağlık sigortası kapsamında limitsiz olarak güvence altına alıyoruz.

Doğum Paketi 

Henüz hamile olmayan, gebelik planlayan müşterilerimiz doğum masraflarını ek prim ile özel sağlık sigortası kapsamı altına alabilirler. Doğum ve gebelik mutat kontrol giderleri için 30.000.-TL ve 40.000.-TL olmak üzere iki ayrı limit seçeneği ile sunulan Doğum Paketiyle sağlık sigortalarına ekletebilir. Doğum sonrası 15 gün içerisinde bebeklerin, anneyle aynı sağlık sigortası paketine dahil edilmesiyle kuvöz giderleri ve doğuştan gelen hastalıkları da teminat altına alınmaktadır.

 • Bireysel Sağlık Sigortalılarımız doğum için anlaşmalı olmayan bir sağlık kurumunu da tercih edebilirler, doğum giderleri poliçelerinde belirtilen doğum teminatı limiti dahilinde karşılanır. Yurt dışında doğum yapmayı tercih ederseniz, doğum giderleriniz poliçelerinde belirtilen doğum teminatı limiti ve ödeme oranları dahilinde karşılanır.
 • Bireysel Sağlık poliçesindeki doğum teminatından yararlanan sigortalı anneler, doğumdan itibaren 30 gün içerisinde şirketimize başvurarak yeni doğan bebeklerini “Anadolu Sigorta Bebeği” olarak poliçelerinin kapsamına dahil edebilirler. Anadolu Sigorta Bebeklerinin doğuştan gelen hastalıkları poliçe kapsamında karşılanır.
 • Anadolu Sigorta Bebekleri yeni doğan kuvöz teminatından yararlanabilir.

 

Check-up Hizmeti

Poliçesinde check-up teminatı bulunan 14 yaş ve üzeri sigortalılarımız, yılda bir kez Doktor Değerlendirmesi, Akciğer Grafisi, EKG Kalp Elektrosu, Tam Kan Sayımı, Tam İdrar Tahlili, Sedimantasyon, Açlık Kan Şekeri, Total Kolesterol’den oluşan check-up panelimizden yararlanabilir.

Check-up teminatı anlaşmalı sağlık kuruluşlarımızda geçerlidir.

Özel Sağlık Sigortası Fiyatları Neye Göre Belirlenir?

Sağlık Sigortası primleri paketlere göre farklılık göstermekle birlikte (yatarak tedavi teminatlı, yatarak + ayakta tedavi teminatlı gibi) sigortalı adayının yaş, cinsiyet, ikamet ili, sağlık geçmişi gibi kriterler de poliçe primini belirleyen unsurlar arasında yer alır. Herhangi bir sosyal güvencesi olsun olmasın 18 yaşından büyük olan herkes özel sağlık sigortası yaptırabilir. 18 yaş altı genç ve çocuklar ise ebeveynlerin poliçesi altında aile indirimiyle veya tek başlarına ek prim ile özel sağlık sigortası kapsamına alınabilirler.

 

Teklif Alın

 

Sağlık Sigortası Neleri Kapsar ve Karşılaştırmalı Tüm Paketler

Hesaplı Sağlık Sigortası ürünümüzde sadece yatışlı tedavi teminatları bulunmaktadır. Yatışlı tedavi teminatlarına ait giderler anlaşmalı sağlık kuruluşlarında %100 ödeme oranıyla limitsiz olarak karşılanmaktadır.

saglik sigortasi paketler
 
AÇIKLAMALAR:

1 - Tüm ürünlerimizin “Eko” versiyonları bulunmaktadır. Eko ifadesi, ürünün yalnızca belirli özel hastanelerde geçerli olduğunu ve yurt dışında geçerli olmadığını belirtir.

2 - İleri Tanı Yöntemleri Neleri Kapsar?
MR, MR Anjiyografi (Kardiyak MR Anjiyografi hariç), Bilgisayarlı Tomografi, Bilgisayarlı Tomografi Anjiyografi (Koroner BT anjiyografi hariç), PET CT, ultrasonografi, doppler, holter, eforlu EKG, nükleer tıp (galyum, talyum, sintigrafi vb), endoskopik işlemler (gastroskopi, sistoskopi, bronkoskopi, vb.), tüm biyopsiler İleri Tanı Yöntemleri teminatından karşılanır.


3 - Tüm Tanı Giderleri Neleri Kapsar?
Bir hastalık nedeniyle doktorun hastalığı teşhis edebilmesi için gerekli gördüğü her türlü tanı birimleri (Laboratuvar, radyoloji, kardiyoloji, nükleer tıp vb.) giderleri poliçede belirtilen limit ve oran dahilinde ödenir. Tanıya yönelik girişimsel tetkikler (Kolonoskopi, gastroskopi, sistoskopi, biyopsi, USG eşliğinde biyopsi, anjiografi, MR eşliğinde anjiografi vb.) bu teminattan karşılanır.


4 - 40 ve üstü yaşlardaki kadın sigortalılarımızın kontrol amaçlı çektirdikleri mamografi ve meme ultrasonografisine ait giderleri, Şirketimizin mamografi için anlaşma yaptığı kurumlarda yaptırmaları şartıyla, yılda 1 kez ve %100 oranında karşılanacaktır. 40 ve üstü yaşlardaki erkek sigortalılarımızın yaptırdıkları PSA testlerine ait giderleri, Şirketimizin PSA için anlaşma yaptığı kurumlarda yaptırmaları şartıyla, yılda 1 kez ve %100 oranında karşılanacaktır.

5 - 50 ve üstü yaşlardaki sigortalılarımızın kontrol amaçlı yaptırdıkları kolonoskopi giderleri, Şirketimizin kolonoskopi için anlaşma yaptığı kurumlarda yaptırmaları şartıyla, yılda 1 kez ve %100 oranında karşılanacaktır. 40 ve üstü yaşlardaki kadın sigortalılarımızın kontrol amaçlı çektirdikleri mamografi ve meme ultrasonografisine ait giderleri, Şirketimizin mamografi için anlaşma yaptığı kurumlarda yaptırmaları şartıyla, yılda 1 kez ve %100 oranında karşılanacaktır. 40 ve üstü yaşlardaki erkek sigortalılarımızın yaptırdıkları PSA testlerine ait giderleri, Şirketimizin PSA için anlaşma yaptığı kurumlarda yaptırmaları şartıyla, yılda 1 kez ve %100 oranında karşılanacaktır.

6 - Şirketimizin belirlediği check-up paneli, yılda 1 kez olmak üzere, Şirketimiz’in check-up için anlaşma yaptığı kurumlarda geçerli olacaktır. Bu teminat 14 (dahil) ve üstündeki yaşlarda olan sigortalılar için geçerlidir.

Teklif Alın

 

Sağlık Sigortasında Anadolu Sigortalı Olma Ayrıcalıkları Nedir?

 • Kanser ve kalp rahatsızlıkları gibi en zorlu hastalıklar için bile bekleme süremiz yok
  Günümüzün en çok korkulan hastalıklarından; kanser ve kalp rahatsızlıkları ile hipertansiyon ve şeker hastalıklarının tedavi giderlerini, sigorta başlangıç tarihinden sonra, ortaya çıkar çıkmaz, bekleme süresi olmadan hemen karşılıyoruz. Tedavisi pahalı veya uzun bu hastalıklarda bile, sigortalılarımızı asla yalnız bırakmıyor, poliçelerini bir sonraki dönemde çok uygun primlerle yeniliyoruz. Bu sayede sigortalımız Anadolu Sigorta güvencesi ile tedavisini sürdürebiliyor.
 • Hastalığınızın tedavisi devam ederken poliçenizin vadesi sona erse bile, poliçenizi yeniliyoruz
  Sigortalılık dönemi içinde ortaya çıkmış olan bir hastalığın, tedavisi devam ederken mevcut poliçenin vadesi sona ererse; tedavisi devam eden hastalık için hiçbir muafiyet koymadan, mevcut hastalığı kapsam dışı bırakmadan sorunsuz olarak poliçenin yenileme işlemini gerçekleştiriyoruz, devam eden tedavi giderlerini poliçe kapsamı dahilinde karşılıyoruz.
 • Hastanede yatış için oda gün sınırlaması yok
  - Sigortalılarımızın hastanelerde yatarak gördükleri tedaviler için oda yatışlarına ait gün sınırlaması uygulamıyoruz. Yoğun bakım için her vaka başına ise 90 gün süre veriyoruz.
  - Sektörde yer alan sigorta şirketlerinin büyük bir çoğunluğu, bir yıllık poliçe süresi içinde, hastanede oda yatış süresi için azami 180 güne kadar ödeme yapmaktadır.
 • Robotik cerrahi giderleri poliçe kapsamında
  Bu işlem için özel anlaşma yapılmış olan Anadolu Sağlık Merkezi Hastanesi (Gebze) ve Liv Ulus Hastanesi’nde sigortalılarımızın robotik cerrahi giderlerini poliçe kapsamı dahilinde ödüyoruz.
 • Sağlınız için daha çok seçenek
  Türkiye genelinde 67 ile yayılmış, 3.000’in üzerinde sağlık kurumundan oluşan, yaygın anlaşmalı sağlık kurum ağına sahibiz. Anlaşmalı hastane, tıp merkezi, laboratuar, eczane, görüntüleme merkezi ve doktorlarımızla, sigortalılarımıza, ülkemizin dört bir yanında hizmet veriyoruz.
 • Türkiye ‘de ilk defa: Kuvöz giderleri için teminat
  Bireysel sağlık sigortasında, doğum teminatlı bir poliçeye sahip, bu teminata hak kazanmış sigortalılarımızın doğan çocuklarının, doğum tarihinden sonraki 15 gün içinde Şirketimize sigortalanmış olmaları durumunda, kuvöz giderlerini yüksek bir limit vererek karşılıyoruz.
 • Anadolu Sigortalı bebeğin, doğuştan gelen hastalıkları teminat altında
  Bireysel sağlık sigortası kapsamında doğum teminatlı bir poliçeye sahip olan ve doğum teminatına hak kazanmış sigortalılarımızın çocukları, doğum tarihinden sonraki 15 gün içinde başvuru formu doldurularak anne ile aynı planda Şirketimize sigortalanırlarsa, doğuştan gelen hastalıklarına ait giderlerini poliçe kapsamında ödüyoruz.
 • Yetişkin sigortalılarımızın doğuştan gelen rahatsızlıkları da teminat altında
  Şirketimizde kesintisiz en az 4 sene bireysel sağlık sigortası olan sigortalılarımızın, sigortalılıklarının 5. senesinden itibaren, sigortalandıkları tarihten sonra bile ortaya çıksa, tüm doğuştan gelen hastalıklarına ait giderlerini karşılıyoruz.
 • Herkes Yenileme garantisi alabilir
  - Türk sigorta sektöründe ilk kez 18 yaşına kadarki tüm çocuklara, herhangi bir koşula bakmadan, sigorta başlangıç tarihinden itibaren yenileme garantisi veriyoruz.
  - Sigortalılıklarını Anadolu Sigorta’da en az 4 yıl kesintisiz olarak devam ettiren ve son 4 yıl, her bir yıl için poliçelerinde ödenen tazminat/kazanılan prim oranları yüzde 75’in altında olan tüm sigortalılarımıza risk değerlendirmesi yapmadan yenileme garantisi veriyoruz.
  - Sektörde risk değerlendirmesi yapmadan yenileme garantisi veren tek sigorta Şirketiyiz.
 • 18 yaşın altındaki çocukları tek başlarına sigortalayabiliyoruz
  Türk sigorta sektöründe ilk kez, bütün ürünlerimizde, 18 yaşın altındaki çocukları tek başlarına sigortalıyoruz. 
 • Yılda bir kez check-up’ınız bizden
  - Poliçelerinde yatışsız tedavi teminatı olan sigortalılarımıza, belirlemiş olduğumuz anlaşmalı kuruluşlarımızda yılda bir kez check-up yaptırma fırsatı sağlıyoruz.
  - Sadece yatışlı tedavi teminatlarına sahip sigortalılarımıza ise, arzularına bağlı olarak, ödeyecekleri düşük bir ek prim ile check-up yaptırma fırsatı sağlıyoruz.
 • Çocuklarınızın geleceğini bugünden koruyoruz
  Yatışsız tedavi teminatlarına sahip olan 0-6 yaş arasındaki çocuk sigortalılarımızın, rutin doktor muayeneleri ve tüm koruyucu aşı giderlerini karşılıyoruz.
 • Kadın sigortalılarımızın smear test giderlerini ödüyoruz
  Yatışsız tedavi teminatlarına sahip kadın sigortalılarımızın kontrol amaçlı jinekolojik muayene ve smear test giderlerini yılda bir kez karşılıyoruz.
 • Kontrol amaçlı muayenelerinizi biz karşılıyoruz
  Özel anlaşmalı sağlık kuruluşlarından yapılan, 40 ve üstü kadın sigortalılarımızın mamografi ve meme ultrasonografisi ile 40 ve üstü yaşlardaki erkek sigortalılarımızın Prostat Specific Antijen (PSA) tetkiklerine ait giderlerini, yılda bir kez yüzde 100 karşılıyoruz. Üstelik bu hizmetimizi tüm bireysel sağlık sigortası ürünlerimizde sunuyoruz.
 • Kontrol amaçlı kolonoskopi giderlerini karşılıyoruz
  Yatışsız tedavi teminatlarına sahip olan 50 ve üstü tüm sigortalılarımızın özel anlaşma yaptığımız sağlık kuruluşlarında kontrol amaçlı yaptırdıkları kolonoskopi tetkikine ait giderlerini, yılda bir kez yüzde 100 oranında karşılıyoruz.
 • Doğum teminatı için anlaşmalı anlaşmasız kurum ayrımı yok
  - Eko NW olmayan bireysel sağlık sigortası ürünlerimizde, sigortalılarımızın doğum için anlaşmalı olmayan bir sağlık kurumuna gitmeleri durumunda doğum giderlerini, poliçelerinde belirtilen doğum teminatı limiti ve ödeme oranları dahilinde karşılıyoruz.
  - Poliçelerinde yurtdışı tedavi teminatı olan sigortalılarımız, yurtdışında doğum yapmayı tercih ederlerse, bu sigortalılarımızın da doğum giderlerini poliçelerinde belirtilen doğum teminatı limiti ve ödeme oranları dahilinde karşılıyoruz.
 • Poliçeniz yüksek teminatlarla yurtdışında da geçerli
  Yurtdışı tedavi teminatı olan ürünlerimizde, yurtdışında yapılan tedavilerde, ilgili rahatsızlığın Türkiye’de tedavisi olup olmadığına bakmadan, poliçede belirtilen yüksek limitler ve ödeme oranları dahilinde sigortalılarımızın sağlık giderlerini karşılıyoruz.
 • Yenileme garantisi olmayanlara, 75 yaşına kadar poliçe yenileme hakkı
  Sigortalılarımız yenileme garantisi almaya hak kazanamamış olsalar bile, 75 yaşına kadar poliçelerini yenileme imkânı veriyoruz.
 • Sigortalılarımızın sağlıkları 7/24 önemli
  Tüm sigortalılarımızın, şirketimiz web sitesi ve sağlığım cepte uygulaması üzerinden 7/24 canlı ve görüntülü sağlık danışmanlığı hizmeti almasını sağlıyoruz.

 

Teklif Alın