fbpx

Nasıl Yardımcı Olabiliriz?

  0533 204 44 14     0252 313 82 30     info@bakarsigorta.com

İletişim

Ticari amaçla İnsansız Hava Aracı (İHA / Drone) kullanan kişi ve kuruluşların, üçüncü şahıslara karşı mali mesuliyet sigortasını Anadolu Sigorta güvencesi ile yaptırabilirler.

 

Neden İHA Sigortası Almalıyız?

Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü tarafından 22 Şubat 2016 tarihinde yayımlanan “İnsansız Hava Aracı Sistemleri Talimatı” çerçevesinde İnsansız Hava Araçları(İHA) için sorumluluk sigortası düzenlenmesi zorunlu hale getirilmiştir.

Kimlerin Yaptırması Zorunludur?

Sivil Havacılık Kanunu çerçevesinde 25 kg üstü İHA ile ağırlığına bakılmaksızın ticari faaliyet gerçekleştiren İHA’lar sigorta kapsamına girmekte olup kişisel kullanım ve hobi amaçlı kullanılan İHA’lar için ise sigorta yaptırılması zorunlu değildir. 

Sunduğu Teminatlar Nedir?

Bu sigorta, işleticinin yasal olarak sorumlu olduğu ve hava taşıtının işletilmesinden doğan ya da hava taşıtından herhangi bir cismin düşmesi sonucunda oluşan, üçüncü kişilerin canına ya da malına gelebilecek zararlar dolayısıyla sigortalıya düşecek yasal sorumluluğu temin eder. İsteğe bağlı olarak sorumluluk teminatı yanında İHA/ Drone gövde teminatı da sunulmaktadır.

 

İNSANSIZ HAVA ARACI SİSTEMLERİ TALİMATI (SHT-İHA)
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Sorumluluk, Sigorta, Kayıt, Tescil, Uçuş Operasyon El Kitabı ve Pilot Lisansları

MADDE 10 - Sorumluluk ve Sigorta
(1) Tüm İHA ve sistemlerinin işleticileri/sahipleri üçüncü şahıslara verecekleri zararlardan sorumludur.
(2) 25 kg üstü İHA ile ağırlığına bakılmaksızın ticari faaliyet gerçekleştiren İHA için, 15/11/2005 tarihli ve 25994 sayılı Türk Hava Sahasında Uçuş Yapan Türk ve Yabancı Sivil Hava Araçlarının Yaptırması Gereken Üçüncü Şahıs Mali Mesuliyet Sigortası Yönetmeliğine göre sigorta yaptırılır ve sigortasız uçuş yapılmaz.
(3) Sigorta belgeleri, tescil ve uçuşa elverişlilik müracatları esnasında Genel Müdürlüğe sunulur.

 

Teklif Alın