fbpx

Nasıl Yardımcı Olabiliriz?

  0533 204 44 14     0252 313 82 30     info@bakarsigorta.com

İletişim

Ticari amaçla İnsansız Hava Aracı (İHA / Drone) kullanan kişi ve kuruluşların, üçüncü şahıslara karşı mali mesuliyet sigortasını Anadolu Sigorta güvencesi ile yaptırabilirler.

 

Neden İHA Sigortası Almalıyız?

Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü tarafından 22 Şubat 2016 tarihinde yayımlanan “İnsansız Hava Aracı Sistemleri Talimatı” çerçevesinde TİCARİ amaçla uçurulan İnsansız Hava Araçları(İHA) için sorumluluk sigortası düzenlenmesi zorunlu hale getirilmiştir.

Kimlerin Yaptırması Zorunludur?

Sivil Havacılık Kanunu çerçevesinde 25 kg üstü İHA ile ağırlığına bakılmaksızın TİCARİ FAALİYET gerçekleştiren İHA’lar sigorta kapsamına girmekte olup kişisel kullanım ve hobi amaçlı kullanılan İHA’lar için ise sigorta yaptırılması zorunlu değildir. 

Sunduğu Teminatlar Nedir?

Bu sigorta, işleticinin yasal olarak sorumlu olduğu ve hava taşıtının işletilmesinden doğan ya da hava taşıtından herhangi bir cismin düşmesi sonucunda oluşan, üçüncü kişilerin canına ya da malına gelebilecek zararlar dolayısıyla sigortalıya düşecek yasal sorumluluğu temin eder. Sorumluluk teminatı drone ağırlığına bağlı olarak "SİVİL HAVA ARAÇLARI ÜÇÜNCÜ ŞAHIS MALİ SORUMLULUK SİGORTASI HAKKINDA YÖNETMELİK" ile ilan edilmiş tabloya göre belirlenmektedir.

İsteğe bağlı olarak sorumluluk teminatı yanında İHA / Drone gövde teminatı da sunulmaktadır. (Gövde üzerinde bulunan kamera ve batarya gibi ek donanımlara teminat verilememektedir.)

 

Sigorta Ön Koşulları Nelerdir?

 • Teminat sadece ticari uçuşlar için sağlanabilmektedir ve hobi amaçlı uçuşlar için teminat geçersizdir.
 • Teminatın geçerliliği açısından sigortalı uçak ve tüm pilotların son 5 yıl içerisinde poliçe başlangıç tarihine kadar hasarsız olmaları şartı aranacaktır ve sigortalının bilgisi dahilindeki hasar kaydı olan pilot/hava taşıtı için sigorta şirketine yazılı bildirim yapılması ve onay alınması şartı aranacaktır.
 • Uçuşlar kanunlar ve ilgili yönetmeliklerin öngördüğü şartlara uygun olarak gerçekleştirilecektir.

 

İstisnalar

 • Sigortalı İHA'nın poliçede belirtilen kullanım amacı dışında kullanılmasından kaynaklanacak hasarlar teminat kapsamı dışındadır.
 • Belirtilen uçuş sahası dışındaki yerlere yapılan uçuşlar teminat kapsamı dışındadır.
 • Sigortalı İHA'nın ticari kullanım harici kullanılmasından kaynaklanacak hasarlar teminat kapsamı dışındadır.
 • İHA'nın poliçede belirtilen pilot dışındaki başka kişiler ya da pilotlar tarafından kullanılması sırasında meydana gelen hasarlar teminat kapsamı dışındadır.
 • Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü ve/veya Mülki İdare Amirliklerince yasaklanan bölgelerde yapılan uçuşlar nedeniyle oluşacak zararlar poliçe teminat kapsamı dışındadır.
 • Yönetmelik ve kanunlara aykırı yapılan uçuşlardan kaynaklanacak zararlar teminat kapsamı dışındadır.
 • Gece uçuşları teminat kapsamı dışındadır.
 • Nevşehir / Kapadokya, Denizli / Pamukkale bölgesinde veya sıcak hava balonlarının uçuş sahası olan diğer bölgelerde gerçekleştirilecek uçuşlardan kaynaklanacak zararlar teminat kapsamı dışındadır.
 • Otonom uçuşlar teminat kapsamı dışındadır.
 • Askeri amaçlı uçuşlar teminat kapsamı dışındadır
 • Silahlı İHA uçuşları teminat kapsamı dışındadır.
 • İHA ile taşıma yapılması durumunda taşınan yük ve eşyalara gelecek zararlar teminat kapsamı dışındadır.
 • Sigortalı'nın kastı ya da makul önlemleri almaması sonucu ortaya çıkan hasarlar teminat kapsamı dışındadır.
 • Poliçe düzenleme tarihine kadar meydana gelen hasarlar teminat kapsamı dışındadır.
 • İş durması, kar kaybı vb. her tür dolaylı zararlar ve bunlardan kaynaklanan sorumluluklar teminat kapsamı dışındadır.
 • Herhangi bir kazaya bağlı olarak gerçekleşmeyen hasarlar teminat kapsamı dışındadır.

 

İNSANSIZ HAVA ARACI SİSTEMLERİ TALİMATI (SHT-İHA)
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Sorumluluk, Sigorta, Kayıt, Tescil, Uçuş Operasyon El Kitabı ve Pilot Lisansları

MADDE 10 - Sorumluluk ve Sigorta
(1) Tüm İHA ve sistemlerinin işleticileri/sahipleri üçüncü şahıslara verecekleri zararlardan sorumludur.
(2) 25 kg üstü İHA ile ağırlığına bakılmaksızın ticari faaliyet gerçekleştiren İHA için, 15/11/2005 tarihli ve 25994 sayılı Türk Hava Sahasında Uçuş Yapan Türk ve Yabancı Sivil Hava Araçlarının Yaptırması Gereken Üçüncü Şahıs Mali Mesuliyet Sigortası Yönetmeliğine göre sigorta yaptırılır ve sigortasız uçuş yapılmaz.
(3) Sigorta belgeleri, tescil ve uçuşa elverişlilik müracatları esnasında Genel Müdürlüğe sunulur.

 

Teklif Alın