fbpx

Nasıl Yardımcı Olabiliriz?

  0533 204 44 14     0252 313 82 30     info@bakarsigorta.com

İletişim

Anadolu Riskli Hastalıklar Sigortası ile sigorta başlangıç tarihinden sonra 3 ay bekleme süresini tamamlayan sigortalılara aşağıda belirtilen hastalıklardan birinin ortaya çıkması halinde poliçede belirtilen tazminat tutarı ödenecektir. Tazminat ödemesi sadece bir hastalık için yapılacak olup diğer hastalıklar için ödeme yapılmayacaktır.
 

Riskli Hastalıklar ürünü paketlerimizden herhangi birini yeni satın alan sigortalılarımız ek prim ödemek suretiyle limiti 5.000 TL olan Covid-19 teminatını isteğe bağlı olarak poliçelerine dahil edebileceklerdir.

Covid-19 Ek teminatı Kapsamı Nedir?

Covid-19 Teminatı, teminat başlangıç tarihinden sonraki ilk 14 günlük bekleme süresinin dolmasını takiben belirtisi/bulgusu veya teşhisi ve/veya tedavisi başlayan, T.C. Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü Covid-19 Rehberi kesin vaka tanımına uyan şekilde Covid-19 enfeksiyonu tanısı alan ve bu sebeple (Covid-19 enfeksiyonu) en az 72 saat ve üzeri pandemi hastanesinde yatışı gerçekleşmiş sigortalılar için geçerlidir.

Covid-19 kesin vaka tanımı, T.C. Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü Covid-19 Rehberindeki olası vaka tanımına uyan olgulardan moleküler yöntemlerle Covid-19 saptananlar olarak belirlenmiştir.

Covid-19 Teminatı tazminat değerlendirmesi için, Covid-19 enfeksiyonu nedenli tüm hastane yatış evrakını Şirketimize iletmelidir:

 • Tazminat Talep Formu (Tazminat Talep Formu’nun ilgili bölümlerinin sigortalı, doktor veya tedavi görülen sağlık kuruluşu tarafından doldurulmuş ve imzalanmış olması gerekmektedir.),
 • Hasta çıkış epikrizi,
 • Rahatsızlığın teşhisine ilişkin tetkiklerin (PCR, Toraks BT ve tüm diğer tetkikler) sonuçları, hekim izlem ve hemşire ilaç order evrakları,
 • E nabız kaydı.

Covid-19 Teminatı başlangıç tarihinden sonraki ilk 14 günlük bekleme süresi dolmadan önce herhangi bir tarihte Covid-19 enfeksiyonu nedenli belirtisi/bulgusu veya teşhisi ve/veya tedavisi olan sigortalılar ile Covid-19 tanısı almış ya da şüphesi dolayısıyla karantinadaki kişi ile temasta bulunan sigortalılar ilgili tazminata hak kazanamazlar.

Bu poliçe kapsamındaki hastalıkların teşhis ve tedavisi için yapılan giderler sigorta teminatına dahil değildir.

Anadolu Riskli Hastalıklar Sigortası Poliçe Kapsamında Hangi Hastalıklara Teminat Verilmektedir?

 • Amiyotrofik Lateral Skleroz (ALS)
 • Aort Ameliyatı
 • Aplastik Anemi
 • Beyin Anevrizması Ameliyatı
 • Böbrek Yetmezliği (Son Dönem)
 • Büyük Yanıklar
 • İnme ve Felç
 • Kalp Kapakçığı Değişim Ameliyatı
 • Kalp Krizi (Miyokard Enfarktüsü)
 • Kanser
 • Kol ve/veya Bacak Kaybı
 • Koma K
 • oroner Arter By-pass Ameliyatı
 • Körlük
 • Majör Organ Nakli
 • Multiple Skleroz (MS) hastalıkları


*Sigortalanma yaşı 18–55 (dahil) yaştır. Tazminat ödemesi yapılmayan sigortalının poliçesi 60 yaşına kadar yenilenebilecektir.
*Bu poliçe kapsamındaki hastalıkların teşhis ve tedavisi için yapılan giderler sigorta teminatına dahil değildir.

Poliçe Kapsamında Sunulan Asistans Hizmetler Nelerdir?

 • Sağlıklı Yaşam Paketi
  Dolgulu Diş Gold Paketi
  Diyetisyen Danışmanlık
  Psikolojik Danışmanlık
  Eczane Tasarruf Planı
  Göz Taraması
 • 7/24 Canlı ve Görüntülü Sağlık Danışmanlığı Hizmeti
  Bu hizmet kapsamında, ücretsiz olarak, Anadolu Sigorta web sitesi ve Sağlığım Cepte mobil uygulaması üzerinden “7/24 Canlı ve Görüntülü Sağlık Danışmanlığı Hizmeti” butonuna tıklayarak, TC kimlik numarası ile giriş yapabilir ve uzman doktorlarla 7/24 canlı ve görüntülü görüşme yapabilirsiniz. Bu uygulama sayesinde kısa sürede hekime ulaşıp sağlık sorunlarınızın çözümü için destek alabilirsiniz. Gerekli durumlarda ise doğru branş hekimlerine yönlendirilebilirsiniz.
  7/24 Canlı ve Görüntülü Sağlık Danışmanlığı Hizmeti kapsamında sadece danışmanlık verilir, tanı konulmaz, reçete düzenlenmez.

 

Teklif Alın