anadolu sigorta

MAKİNE KIRILMASI & ELEKTRONİK CİHAZ
• Olaya ilişkin sigortalının beyanı ve ilgili tutanaklar,
• Ekspertiz raporu/teklif/fatura
• Garanti belgesi (garanti süresi içinde ise)
• Fotoğraflar
• İmza sirküleri, şirket kaşesi (sigortalı şirket ise)
• Hak sahibinin hesap bilgisi


İNŞAAT-MONTAJ
• Olaya ilişkin sigortalının beyanı ve ilgili tutanaklar,
• Ekspertiz raporu/teklif/fatura
• Proje
• Keşif Özeti,Hakediş Raporları,
• İşveren ile müteahhit arasında yapılan sözleşme,
• Fotoğraflar
• İmza sirküleri, şirket kaşesi (sigortalı şirket ise)
• Hak sahibinin hesap bilgisi