Nasıl Yardımcı Olabiliriz?

  0533 204 44 14     0252 313 82 30     info@bakarsigorta.com

İletişim

Şirketimizin sağlık sigortalarındaki temel ürünü Hesaplı Sağlık Sigortası’dır. Aşağıdaki tabloda yer alan ürünlerin tamamı; Hesaplı Sağlık Sigortası poliçemiz içindeki teminatlara ek olarak verilmektedir.

 

Neden Sağlık Sigortası Almalıyım?

Bireysel Sağlık Sigortası, dilediğiniz doktor ya da sağlık kurumunu seçme özgürlüğü sağlar. Sigortalıların herhangi bir kaza ya da hastalık sonucu ortaya çıkan ayakta ya da yatarak teşhis ve tedavilerine ait masraflar, yurtiçinde veya dünyanın neresinde olurlarsa olsun karşılanır.

Bireysel sağlık sigortası bu özelliği ile olası yüksek meblağlı sağlık giderlerini karşılayarak, sigortalıların en zor anlarında en büyük yardımcısı olur.

Ücretli ya da yıllık beyanname veren mükellefler, ödedikleri sigorta primini vergi matrahından da indirebilir.

Özel Sağlık Sigortası Fiyatları Neye Göre Belirlenir?

Sağlık Sigortası primleri poliçe çeşitlerine göre farklılık göstermekle birlikte (yatarak tedavi teminatlı , yatarak + ayakta tedavi teminatlı gibi) sigortalı adayının yaş, cinsiyet, sağlık geçmişi gibi kriterler de poliçe primini belirleyen unsurlar arasında yer alır. Herhangi bir sosyal güvencesi olsun olmasın 18 yaşından büyük olan herkes özel sağlık sigortası yaptırabilir. 18 yaş altı çocuklar ise yanlarında bir ebeveyn ile birlikte ya da tek başlarına ek prim ile poliçe kapsamı içerisine dahil edilir.

 

Teklif Alın

 

Temel Ürünümüz: Hesaplı Sağlık Sigortası

Hesaplı Sağlık Sigortası ürünümüzde sadece yatışlı tedavi teminatları bulunmaktadır. Yatışlı tedavi teminatlarına ait giderler anlaşmalı sağlık kuruluşlarında %100 ödeme oranıyla limitsiz olarak karşılanmaktadır.

Diğer paketlerimiz (yatarak seçenekleri ve yatarak+ayakta seçenekleri), bu temel paket üzerine kurulmaktadır. 

Hesaplı Sağlık Sigortası Teminat Tablosu

TEMİNATLARÖDEME ORANI (%)TEMİNAT LİMİTLERİ
YATIŞLI TEDAVİ TEMİNATLARI
AMELİYAT 100 LİMİTSİZ
ODA-YEMEK-REFAKATÇİ 100 LİMİTSİZ
YOĞUN BAKIM (Vak’a Başı Maks. 90 Gün) 100 LİMİTSİZ
DOKTOR TAKİBİ 100 LİMİTSİZ
İLAÇ YATARAK 100 LİMİTSİZ
TANI YATARAK 100 LİMİTSİZ
KEMOTERAPİ 100 LİMİTSİZ
RADYOTERAPİ 100 LİMİTSİZ
DİYALİZ 100 LİMİTSİZ
DİĞER TEMİNATLAR
KÜÇÜK MÜDAHALE 100 LİMİTSİZ
EVDE BAKIM 100 25.000,00 (YILLIK LİMİT)
REHABİLİTASYON 100 35.000,00 (YILLIK LİMİT)
AMELİYAT SONRASI FİZİK TEDAVİ 100 6.500,00 (VAK’A BAŞI)
SUNİ UZUV 100 30.000,00 (VAK’A BAŞI)
AMBULANS 100 3.000,00 (VAK’A BAŞI)
YURT İÇİ HAVA AMBULANSI 100 40.000,00 (VAK’A BAŞI)
YURT DIŞI HAVA AMBULANSI 100 80.000,00 (VAK'A BAŞI)
YARDIMCI TIBBİ MALZEMELER 100 2.000,00 (YILLIK LİMİT)
KONTROL MAMOGRAFİSİ 100 40 VE ÜSTÜ YAŞLARDAKİ KADINLARA YILDA 1 KEZ ÖDENİR.
PSA 100 40 VE ÜSTÜ YAŞLARDAKİ ERKEKLERE YILDA 1 KEZ ÖDENİR.
EK PRİM ÖDENEREK ALINACAK TEMİNAT
CHECK-UP 100 YILDA 1 KEZ ÖDENİR.
  • Ameliyat, oda-yemek-refakatçi, yoğun bakım, doktor takibi, ilaç(yatarak), tanı (yatarak), kemoterapi, radyoterapi, diyaliz, küçük müdahale teminatları sadece yurtiçinde limitsiz, yurtdışında ise yurtdışı teminat tablosundaki limitler dahilinde geçerlidir.
  • 40 ve üstü yaşlardaki bayan sigortalıların kontrol amaçlı çektirdikleri mamografi ve meme ultrasonografisine ait giderleri, Şirketimizin mamografi için anlaşma yaptığı kurumlarda yaptırmaları şartıyla, yılda 1 kez ve %100 oranında karşılanacaktır.
  • 40 ve üstü yaşlardaki erkek sigortalıların yaptırdıkları PSA testlerine ait giderleri, Şirketimizin PSA için anlaşma yaptığı kurumlarda yaptırmaları şartıyla, yılda 1 kez ve %100 oranında karşılanacaktır.
  • Şirketimizin belirlediği check-up paneli, yılda 1 kez olmak üzere, Şirketimiz’in check-up için anlaşma yaptığı kurumlarda geçerli olacaktır. Bu teminat 14 (dahil) ve üstündeki yaşlarda olan sigortalılar için geçerlidir.
  • Sigortalılar ek prim ödeyerek ferdi kaza teminatı da alabilmektedir.

Hesaplı Sağlık Sigortası Yurtdışı Teminat Tablosu

TEMİNATLAR ÖDEME ORANI (%) TEMİNAT LİMİTLERİ
KÜÇÜK AMELİYAT 100 5.200,00 (AMELİYAT BAŞI)
ORTA AMELİYAT 100 13.000,00 (AMELİYAT BAŞI)
BÜYÜK AMELİYAT 100 26.000,00 (AMELİYAT BAŞI)
ÖZEL AMELİYAT 100 52.000,00 (AMELİYAT BAŞI)
ÖZELLİKLİ AMELİYAT 100 130.000,00 (AMELİYAT BAŞI)
EKSTRA BÜYÜK AMELİYAT 100 260.000,00 (AMELİYAT BAŞI)
ODA-YEMEK-REFAKATÇİ 100 1.500,00 (GÜNLÜK LİMİT)
YOĞUN BAKIM 100 2.850,00 (GÜNLÜK LİMİT)
100 256.500,00 (VAK'A BAŞI)
DOKTOR TAKİBİ 100 530,00 (GÜNLÜK LİMİT)
İLAÇ YATARAK 100 4.950,00 (YILLIK LİMİT)
TANI YATARAK 100 7.600,00 (YILLIK LİMİT)
KEMOTERAPİ 100 124.500,00 (YILLIK LİMİT)
RADYOTERAPİ 100 102.000,00 (YILLIK LİMİT)
DİYALİZ 100 52.000,00 (YILLIK LİMİT)

  Hesaplı Sağlık Sigortası teminat tablosunda limitli olarak belirtilen teminatlar, yurtdışında da aynı teminat tutarları dahilinde geçerlidir.

 

Karşılaştırmalı Tüm Ürünlerimiz:

saglik tablo

İleri Görüntüleme Tetkikleri
İleri görüntüleme tetkikleri teminatından ödenecek işlemlerden bazıları bilgi amacıyla aşağıda belirtilmiştir:
MR, BT, PET CT, ultrasonografi, doppler, anjiyografi (yatarak tedaviden ödendiği için koroner anjiyo hariç), holter, eforlu EKG, sintigrafi, nükleer tıp (galyum, talyum vb), endoskopik işlemler (gastroskopi, sistoskopi, bronkoskopi, mediastinoskopi vb. , tüm biyopsiler (yatarak tedaviden ödendiği için karaciğer ve böbrek biyopsisi hariç), ph monitörizasyonu.

 

Tüm Görüntüleme Tetkikleri
Direkt radyolojik tetkikler ve laboratuar tetkikleri (Türk Tabipler Birliği Asgari Ücret Tarifesi Kitapçığında direkt radyolojik incelemeler ve laboratuar incelemeleri konu başlığı altında geçen tetkikler), EKG, EMG, EEG, deri prick testi, deri yama testi, her türlü kültür ve smear alımı ve incelemesi ile ilgili giderler bu teminattan karşılanmaktadır.

 

Teklif Alın