anadolu sigorta

Anadolu Sigorta'nın sağlık sigortalarındaki temel ürünü Paket-1’dir. Aşağıdaki listede yer alan ürünlerin tamamı; Paket-1 için verilen teminatlara ilave olarak verilmektedir.

Tüm ürün paketlerimizin “Eko” versiyonları bulunmaktadır. Eko ifadesi, paketin yalnızca belirli özel hastanelerde geçerli olduğunu ve yurtdışında geçerli olmadığını belirtir.


Neden Sağlık Sigortası Almalıyım?

Sağlık Sigortası, dilediğiniz doktor ya da sağlık kurumunu seçme özgürlüğü sağlar. Sigortalıların herhangi bir kaza ya da hastalık sonucu ortaya çıkan ayakta ya da yatarak teşhis ve tedavilerine ait masraflar, yurtiçinde veya dünyanın neresinde olurlarsa olsun karşılanır. Sağlık sigortası bu özelliği ile olası yüksek meblağlı sağlık giderlerini karşılayarak, sigortalıların en zor anlarında en büyük yardımcısı olur.

Ücretli ya da yıllık beyanname veren mükellefler, ödedikleri sigorta primini vergi matrahından da indirebilir. Bu imkandan yararlanabilmek için primlerin ait olunan vadelerde ödenmesi gerekir.

 

Sağlık Sigortası Teklifi Al

 

Paket 1
TEMİNATLARÖDEME ORANI %TEMİNAT LİMİTLERİ
YATIŞLI TEDAVİ TEMİNATLARI
AMELİYAT100LİMİTSİZ
ODA-YEMEK-REFAKATÇİ100LİMİTSİZ
YOĞUN BAKIM (Vak’a Başı Maks. 90 Gün)100LİMİTSİZ
DOKTOR TAKİBİ100LİMİTSİZ
İLAÇ YATARAK100LİMİTSİZ
TANI YATARAK100LİMİTSİZ
KEMOTERAPİ100LİMİTSİZ
RADYOTERAPİ100LİMİTSİZ
DİYALİZ100LİMİTSİZ
DİĞER TEMİNATLAR
KÜÇÜK MÜDAHALE100LİMİTSİZ
EVDE BAKIM10018.500,00 ( YILLIK LİMİT)
REHABİLİTASYON10026.000,00 ( YILLIK LİMİT)
AMELİYAT SONRASI FİZİK TEDAVİ1005.300,00 ( YILLIK LİMİT)
SUNİ UZUV10024.000,00 ( VAK’A BAŞI)
AMBULANS1002.400,00 ( VAK’A BAŞI)
YURTİÇİ HAVA AMBULANSI10036.000,00 ( VAK'A BAŞI)
YURTDIŞI HAVA AMBULANSI10072.000,00 ( VAK'A BAŞI)
YARDIMCI TIBBİ MALZEMELER1001.300,00 ( YILLIK LİMİT)
KONTROL MAMOGRAFİSİ10040 VE ÜSTÜ YAŞLARDAKİ KADINLARA YILDA 1 KEZ ÖDENİR
PSA10040 VE ÜSTÜ YAŞLARDAKİ ERKEKLERE YILDA 1 KEZ ÖDENİR
EK PRİM ÖDENEREK ALINACAK TEMİNAT
CHECK-UP100YILDA 1 KEZ ÖDENİR.
Baz Paket Ayakta tedavi limitiÖdeme Yüzdesi  
Paket 1+İleri Görüntüleme Tetkikleri80=Sağlıkta Fırsat
Paket 1+Tüm Görüntüleme + Kan Tetkikleri80=Sağlıkta Maksi Fırsat
Paket 1+Yıllık 1.500 TL80=Paket 2
Paket 1+Yıllık 3.000 TL80=Paket 3
Paket 1+Limitsiz80=Paket 4
Paket 1+Limitsiz100=Paket 5

İleri Görüntüleme Tetkikleri

İleri görüntüleme tetkikleri teminatından ödenecek işlemlerden bazıları bilgi amacıyla aşağıda belirtilmiştir:

MR, BT, PET CT, ultrasonografi, doppler, anjiyografi (yatarak tedaviden ödendiği için koroner anjiyo hariç), holter, eforlu EKG, sintigrafi, nükleer tıp (galyum, talyum vb), endoskopik işlemler (gastroskopi, sistoskopi, bronkoskopi, mediastinoskopi vb. , tüm biyopsiler (yatarak tedaviden ödendiği için karaciğer ve böbrek biyopsisi hariç), ph monitörizasyonu.

Tüm Görüntüleme Tetkikleri

Direkt radyolojik tetkikler ve laboratuar tetkikleri (Türk Tabipler Birliği Asgari Ücret Tarifesi Kitapçığında direkt radyolojik incelemeler ve laboratuar incelemeleri konu başlığı altında geçen tetkikler), EKG, EMG, EEG, deri prick testi, deri yama testi, her türlü kültür ve smear alımı ve incelemesi ile ilgili giderler bu teminattan karşılanmaktadır.

Prim Tutarları