turbojet banner new

 

anadolu sigortaAnadolu Sigorta’dan hasar ödemelerinde büyük yenilik. Turbojet hasar ödeme kapsamına giren hasar ödemeleriniz artık anında hesabınızda. Hasarınızın Turbojet kapsamına girebilmesi için;


  • Konut poliçenizde ilgili hasar tipine ilişkin teminat olmalıdır.
  • Konut poliçeniz en az bir kere yenilenmiş olmalıdır.
  • Hasar tarihinde poliçenizin ilk taksiti ödenmiş olmalıdır.
  • Hasarlı obje cam kırılması, makine kırılması veya elektronik cihaz kırılması kategorilerinden birine giriyor olmalı.
  • Hasar tutarı, muafiyet kesintisi yapıldıktan sonra 1000 TL veya altı olmalıdır.
  • Fatura tarihiniz, poliçe başlangıç tarihinizden sonra olmalıdır.
  • Poliçe başlangıç tarihi ile hasar tarihi arasında 15 günden fazla olmalıdır.
  • Kullanıcı üzerinde şerh veya borç olmamalıdır.
  • Hasarlı cihazın yaşı 10 veya daha küçük olmalıdır.

Hasarınız yukarıdaki şartları sağlıyor ve müşteri değerlendirme kriterleriniz belirlenen şartlara uygun ise Turbojet hasar ihbarlarınızı Sigortam Cepte uygulaması ile kolaylıkla yapabilirsiniz. Sigortam Cepte uygulamasını Google Play Store veya App Store’ dan indirebilirsiniz.

Not: 1 yıl içerisinde en fazla 3 adet Turbo Jet ödemesi yapılabilir.

anadolu sigorta

Konut Hasarları

YANGIN / İNFİLAK
• Beyan
• Ekspertiz Raporu
• Fotoğraflar
• İtfaiye Raporu (İtfaiye tarafından müdahale edilmişse)


FIRTINA/YILDIRIM
• Beyan
• Ekspertiz Raporu
• Fotoğraflar
• Meteoroloji Raporu


HIRSIZLIK
• Olayla ilgili beyanınız
• Ekspertiz raporu
• Fotoğraflar
• Karakol tarafından tutulan görgü tespit tutanağı
• İfade tutanağı
• Çalınan malların bulunup bulunamadığına dair karakol/jandarma yazısı


DAHİLİ SU
• Beyan
• Ekspertiz Raporu
• Fotoğraflar
• Tapu veya kira sözleşmesi


CAM KIRILMASI
• Beyan
• Teklifler
• Fotoğraflar (Kırık Hali ve Varsa Değişim Sonrası)
• Fatura
• Ekspertiz Raporu (Eksperli Hasar ise)


KARA TAŞITLARI ÇARPMASI
• Beyan
• Ekspertiz Raporu
• Fotoğraflar
• Çarpan aracın ruhsatı
• Kaza Zaptı

İşyeri Hasarları

YANGIN
• Beyan
• Ekspertiz Raporu
• Fotoğraflar
• Vergi Levhası
• İtfaiye Raporu (İtfaiye tarafından müdahale edilmişse)


FIRTINA/YILDIRIM
• Beyan
• Ekspertiz Raporu
• Fotoğraflar
• Vergi Levhası
• Meteoroloji Raporu


HIRSIZLIK
• Olayla ilgili beyanınız
• Ekspertiz raporu
• Fotoğraflar
• Karakol tarafından tutulan görgü tespit tutanağı
• İfade tutanağı
• Çalınan Malların faturaları
• Alınan ve satılan malların girişi çıkış faturaları
• Envanter kayıtları
• Demirbaş Listesi ( Poliçe tanzimi sırasında düzenlendiyse)
• Çalınan malların bulunup bulunamadığına dair karakol/jandarma yazısı


DAHİLİ SU
• Beyan
• Ekspertiz Raporu
• Fotoğraflar
• Tapu veya kira sözleşmesi
• Vergi Levhası


CAM KIRILMASI
• Beyan
• Teklifler
• Fotoğraflar
• Fatura
• Ekspertiz Raporu (Eksperli Hasar ise)


KARA TAŞITLARI ÇARPMASI
• Beyan
• Ekspertiz Raporu
• Fotoğraflar
• Vergi Levhası
• Çarpan aracın ruhsatı
• Kaza Zaptı

FERDİ KAZA HASARLARI

FERDİ KAZA (Ölüm)
• Kaza kaptı
• Veraset ilamı
• Nüfus kayıt örneği
• Ölüm raporu


Ferdi Kaza ( Maluliyet)
• Kaza tutanağı
• Talep yazısı
• Tam teşekküllü hastaneden alınacak maluliyet yüzdesini gösterir sağlık kurulu raporu

anadolu sigorta

Asansör Kazalarında Üçüncü Kişilere Karşı Sorumluluk Sigortası
• Kazaya ilişkin tutanak,
• Zarar görenin, zarara neden olan sigortalıdan talep yazısı,
• Sigortalının konuyla ilgili görüş ve bilgileri,
• Zararın tespitine yönelik belge (Eksper raporu, mahkeme bilirkişi raporu vs.),
• Tarafların anlaşamaması durumunda konunun yargıya intikal etmesi halinde mahkeme kararı,
• Mahkeme kararına istinaden sigortalımızın yaptığı bir ödeme söz konusu ise icra emri ile ödeme makbuzları,
• Asansörün bakım anlaşması kopyası
• Gerekli görülmesi halinde Şirketimiz tarafından yukarıdakiler dışında ek bilgiler istenebilecektir.


İşletme ve Ürün Sorumluluk Sigortaları Hasarları
• Zarar görenin sigortalıdan talep yazısı,
• Zarara sebebiyet veren ürüne ilişkin bilgiler,
• Üretici firmanın konu hakkında tespit, görüş ve bilgileri,
• Zarar miktarının tespitine yönelik belgeler (Eksper raporu, mahkeme bilirkişi raporu v.s.)
• Tarafların anlaşamaması halinde olayın yargıya intikal etmesi durumunda mahkeme kararı,
• Mahkeme kararına istinaden sigortalımız tarafından bir ödeme gerçekleştirilmiş ise icra emir ve ödeme makbuzu,
• Gerekli görülmesi halinde Şirketimiz tarafından yukarıdakiler dışında ek bilgiler istenebilecektir


İşveren Sorumluluk Sigortası Hasarları
Yaralanma ve maluliyet ile ilgili başvurularda:
• İş kazasıyla ilgili tutanaklar,
• İş güvenliği müfettiş raporları,
• Hastane kesin raporu (yaralanma, maluliyet),
• Kaza geçiren işçinin almış olduğu son 6 aylık maaş bordrosu,
• Sosyal Sigortalar Kurumu'nca kaza geçiren işçiye yapılan ödemeler (aylık maaş ve toptan ödemeler),
• Maluliyet durumunda aktüer hesabı,
• Gerek işçi, gerekse SSK tarafından işveren aleyhine tazminat davası açılmış ise, bununla ilgili dava dilekçesi ve cevap lâhikası,
• İşveren aleyhine sonuçlanan tazminat davasıyla ilgili mahkeme kararı, icra emri ve tahsilat makbuzu,
• Sigorta şirketinin muvafakati alınarak yapılan ödemelerde noterlikçe düzenlenen ibraname,
• Gerekli görülmesi halinde Şirketimiz tarafından yukarıdakiler dışında ek bilgiler istenebilecektir.

Ölümlerle ilgili başvurularda:
• İş kazasıyla ilgili tutanaklar,
• İş güvenliği müfettiş raporları,
• Kaza geçiren işçinin almış olduğu son 6 aylık maaş bordrosu,
• Sosyal Sigortalar Kurumu'nca kaza geçiren işçi yakınlarına yapılan ödemeler (aylık maaş ve toptan ödemeler),
• Aktüer hesabı,
• Gerek işçi yakınları, gerekse SGK tarafından işveren aleyhine tazminat davası açılmış ise, bununla ilgili dava dilekçesi ve cevap lâhikası,
• İşveren aleyhine sonuçlanan tazminat davasıyla ilgili mahkeme kararı, icra emri ve tahsilat makbuzu,
• Sigorta şirketinin muvafakati alınarak yapılan ödemelerde noterlikçe düzenlenen ibraname,
• Veraset ilamı,
• Nüfus aile tablosu,
• Ölüm raporu,
• Gerekli görülmesi halinde Şirketimiz tarafından yukarıdakiler dışında ek bilgiler istenebilecektir.


Üçüncü Kişi Sorumluluk Sigortası Hasarları
Maddi zarar taleplerinde:
• Kazaya ilişkin tutanak,
• Zarar görenin, zarara neden olan sigortalıdan talep yazısı,
• Sigortalının konuyla ilgili görüş ve bilgileri,
• Zararın tespitine yönelik belge (Eksper raporu, mahkeme bilirkişi raporu, fatura v.s.),
• Tarafların anlaşamaması durumunda konunun yargıya intikal etmesi halinde mahkeme kararı,
• Mahkeme kararına istinaden sigortalımızın yaptığı bir ödeme söz konusu ise icra emri ile ödeme makbuzları,
• Gerekli görülmesi halinde Şirketimiz tarafından yukarıdakiler dışında ek bilgiler istenebilecektir.

Hatalı Akaryakıt Dolum hasarlarında:
• Eksper raporu
• Hatalı akaryakıt alımına ilişkin fatura-fiş
• Tamir faturası
• Beyan (araç sahibinin ve sigortalının)
• Hatalı akaryakıt dolumunu yapan personelin maaş bordrosu (hasar tarihinde geçerli olan)
• Ruhsat
• Sigortalıya ödeme yapılabilmesi için araç sahibinin yazılı muavafakatı
• Gerekli görülmesi halinde Şirketimiz tarafından yukarıdakiler dışında ek bilgiler istenebilecektir.


Yaralanma ve maluliyet ile ilgili başvurularda:
• Kazaya ilişkin tutanak,
• Zarar görenin, zarara neden olan sigortalıdan talep yazısı,
• Hastane kesin raporu (yaralanma, maluliyet),
• Kaza geçiren kişinin almış olduğu son 6 aylık maaş bordrosu,
• Sosyal Sigortalar Kurumu'nca kaza geçiren kişiye yapılan ödemeler (aylık maaş ve toptan ödemeler),
• Maluliyet durumunda aktüer raporu,
• Sigortalı aleyhine tazminat davası açılmış ise, bununla ilgili dava dilekçesi ve cevap lâhikası,
• Sigortalı aleyhine sonuçlanan tazminat davasıyla ilgili mahkeme kararı, icra emri ve tahsilat makbuzu,
• Gerekli görülmesi halinde Şirketimiz tarafından yukarıdakiler dışında ek bilgiler istenebilecektir.


Ölümlerle ilgili başvurularda:
• Kazaya ilişkin tutanak,
• Zarar görenin, zarara neden olan sigortalıdan talep yazısı,
• Kaza geçiren kişinin almış olduğu son 6 aylık maaş bordrosu,
• Sosyal Sigortalar Kurumu'nca kaza geçiren kişiye yapılan ödemeler (aylık maaş ve toptan ödemeler),
• Sigortalı aleyhine tazminat davası açılmış ise, bununla ilgili dava dilekçesi ve cevap lâhikası,
• Sigortalı aleyhine sonuçlanan tazminat davasıyla ilgili mahkeme kararı, icra emri ve tahsilat makbuzu,
• Sigorta şirketinin muvafakati alınarak yapılan ödemelerde noterlikçe düzenlenen ibraname,
• Veraset ilamı,
• Nüfus aile tablosu,
• Ölüm raporu.
• Aktüer hesabı,
• Gerekli görülmesi halinde Şirketimiz tarafından yukarıdakiler dışında ek bilgiler istenebilecektir.

Sağlık Uzmanları Bireysel Riskler Sigortaları - TKU – Hastane Mesleki Sorumluluk Hasarları
• Zarar görenin sigortalıdan talep yazısı,
• Sigortalının yazılı beyanı,
• Epikriz raporu (doktorun/ başka bir doktor da müdahale de bulunmuşsa ilgili doktorun /hastanenin ayrı ayrı)
• Ameliyat notu,
• Protokol defteri,
• Hasta bilgilendirme / onam formu,
• Elektronik ortamda tutulan kayıtlar,
• Konsultasyon raporu,
• Mahkeme, bakanlık ve teftiş kurulu yazışmaları,
• Hastaya kesilen fatura kopyası
• Laboratuar sonuçları,
• Sevk belgesi
• Hastane çıkış belgesi
• Sigortalı doktorun uzmanlık belgesi, diploması
• Gerekli görülmesi halinde Şirketimiz tarafından yukarıdakiler dışında ek bilgiler istenebilecektir.


SMMM Mesleki Sorumluluk Sigortaları Hasarları
• Sigortalımızın mükellefi ile arasındaki sözleşme,
• Sigortalının mükellefe kestiği faturaların kopyaları
• Sigortalımızın yazılı beyanı,
• Mükellefin sigortalımızdan zararı talep ettiğini gösterir yazılı belge,
• Tahakkuk eden ceza belgesi,
• Hatayı belgeleyen muhtelif belgeler
• Hasarın sigortalıya ödenebilmesi için mükelleften yazılı muvafakat alınması
• Vergi Dairesine bildirilen isim listesi (Gelir Vergisi Beyannamesinin arkasında da ayrıca bulunur)
• Ceza Ödeme dekontu
• Gerekli görülmesi halinde Şirketimiz tarafından yukarıdakiler dışında ek bilgiler istenebilecektir.


YMM Mesleki Sorumluluk Sigortaları Hasarları
• Mükellef ile YMM arasında yapılan sözleşme ve damga vergisi beyannamesi
• Sigortalımızın yazılı beyanı,
• YMM’nin düzenlediği rapor ve raporu düzenleme aşamasında kullanılan çalışma kağıtları
• YMM Sorumluluk raporu
• Tahakkuk eden ceza belgesi,
• incelemenin başlamasından önce iletilen defter ve belge isteme yazısı
• İncelemenin başlangıç ve bitiş tarihini gösteren yazının ilgili maliye denetçisinden temin edilmesi
• Defter ve Belge Teslim Tutanağı
• Vergi teknik raporu / vergi inceleme raporu / tutanaklar
• Hatayı belgeleyen muhtelif belgeler
• YMM tarafından ödeme emrine itiraz için hazırlanan dava dilekçesi
• Dosya bazında gerekli görülebilecek diğer belgeler

Gayrimenkul Değerleme Mesleki Sorumluluk Sigortaları Hasarları
• Sorumlu değerleme uzmanının lisans fotokopisi,
• Gayrimenkul icra yoluyla satılmışsa, ilgili belge
• Krediden doğan toplam borç tutarını, ipotek tutarını belgeleyen ekstre
• Hataya konu olan değerleme raporu,
• Düzeltilmiş değerleme raporu,
• Sigortalımızın yazılı beyanı,
• Mağdur üçüncü şahısların sigortalımızdan zararı talep ettiğini gösterir yazılı belge,
• Hatayı belgeleyen muhtelif belgeler
• Kredi veren kuruluşun kredi borçlusuna karşı olan talep ve dava haklarının Anadolu Anonim Türk Sigorta Şirketi’ne devir ve temlik etmesi
• Hasarın sigortalıya ödenebilmesi için mükelleften yazılı muvafakat alınması
• Dosya bazında gerekli görülebilecek diğer belgeler
• Değerlemeye ilişkin kıymet tapusu


İş Güvenliği Uzmanı Mesleki Sorumluluk Sigortaları Hasarları
Tüm başvurularda:
• İş güvenliği uzmanına gelen rücu talebi
• İş güvenliğinin hazırladığı raporlar
• İş güvenlik uzmanının beyanı
• İş güvenliği müfettiş raporu / bilirkişi raporu


Yaralanma ve maluliyet ile ilgili başvurularda:
• İş kazasıyla ilgili tutanaklar,
• İş güvenliği müfettiş raporları,
• Hastane kesin raporu (yaralanma, maluliyet),
• Kaza geçiren işçinin almış olduğu son 6 aylık maaş bordrosu,
• Sosyal Sigortalar Kurumu'nca kaza geçiren işçiye yapılan ödemeler (aylık maaş ve toptan ödemeler),
• Maluliyet durumunda aktüer hesabı,
• Gerek işçi, gerekse SSK tarafından işveren aleyhine tazminat davası açılmış ise, bununla ilgili dava dilekçesi ve cevap lâhikası,
• İşveren aleyhine sonuçlanan tazminat davasıyla ilgili mahkeme kararı, icra emri ve tahsilat makbuzu,
• Sigorta şirketinin muvafakati alınarak yapılan ödemelerde noterlikçe düzenlenen ibraname,
• Gerekli görülmesi halinde Şirketimiz tarafından yukarıdakiler dışında ek bilgiler istenebilecektir.

Ölümlerle ilgili başvurularda:
• İş kazasıyla ilgili tutanaklar,
• İş güvenliği müfettiş raporları,
• Kaza geçiren işçinin almış olduğu son 6 aylık maaş bordrosu,
• Sosyal Sigortalar Kurumu'nca kaza geçiren işçi yakınlarına yapılan ödemeler (aylık maaş ve toptan ödemeler),
• Aktüer hesabı,
• Gerek işçi yakınları, gerekse SGK tarafından işveren aleyhine tazminat davası açılmış ise, bununla ilgili dava dilekçesi ve cevap lâhikası,
• İşveren aleyhine sonuçlanan tazminat davasıyla ilgili mahkeme kararı, icra emri ve tahsilat makbuzu,
• Sigorta şirketinin muvafakati alınarak yapılan ödemelerde noterlikçe düzenlenen ibraname,
• Veraset ilamı,
• Nüfus aile tablosu,
• Ölüm raporu,
• Gerekli görülmesi halinde Şirketimiz tarafından yukarıdakiler dışında ek bilgiler istenebilecektir.


Tüpgaz – Tehlikeli Maddeler Sorumluluk Sigortası Hasarları
Maddi zarar taleplerinde:
• Kazaya ilişkin tutanak,
• Zarar görenin, zarara neden olan sigortalıdan talep yazısı,
• Sigortalının konuyla ilgili görüş ve bilgileri,
• Zararın tespitine yönelik belge (Eksper raporu, mahkeme bilirkişi raporu, fatura v.s.),
• Tarafların anlaşamaması durumunda konunun yargıya intikal etmesi halinde mahkeme kararı,
• Mahkeme kararına istinaden sigortalımızın yaptığı bir ödeme söz konusu ise icra emri ile ödeme makbuzları,
• Gerekli görülmesi halinde Şirketimiz tarafından yukarıdakiler dışında ek bilgiler istenebilecektir.


Yaralanma ve maluliyet ile ilgili başvurularda:
• Kazaya ilişkin tutanak,
• Zarar görenin, zarara neden olan sigortalıdan talep yazısı,
• Hastane kesin raporu (yaralanma, maluliyet),
• Kaza geçiren kişinin almış olduğu son 6 aylık maaş bordrosu,
• Sosyal Sigortalar Kurumu'nca kaza geçiren kişiye yapılan ödemeler (aylık maaş ve toptan ödemeler),
• Maluliyet durumunda aktüer raporu,
• Sigortalı aleyhine tazminat davası açılmış ise, bununla ilgili dava dilekçesi ve cevap lâhikası,
• Sigortalı aleyhine sonuçlanan tazminat davasıyla ilgili mahkeme kararı, icra emri ve tahsilat makbuzu,
• Gerekli görülmesi halinde Şirketimiz tarafından yukarıdakiler dışında ek bilgiler istenebilecektir.

Ölümlerle ilgili başvurularda:
• Kazaya ilişkin tutanak,
• Zarar görenin, zarara neden olan sigortalıdan talep yazısı,
• Kaza geçiren kişinin almış olduğu son 6 aylık maaş bordrosu,
• Sosyal Sigortalar Kurumu'nca kaza geçiren kişiye yapılan ödemeler (aylık maaş ve toptan ödemeler),
• Sigortalı aleyhine tazminat davası açılmış ise, bununla ilgili dava dilekçesi ve cevap lâhikası,
• Sigortalı aleyhine sonuçlanan tazminat davasıyla ilgili mahkeme kararı, icra emri ve tahsilat makbuzu,
• Sigorta şirketinin muvafakati alınarak yapılan ödemelerde noterlikçe düzenlenen ibraname,
• Veraset ilamı,
• Nüfus aile tablosu,
• Ölüm raporu.
• Aktüer hesabı,
• Gerekli görülmesi halinde Şirketimiz tarafından yukarıdakiler dışında ek bilgiler istenebilecektir.


Özel Güvenlik Zorunlu Mali Sorumluluk Hasarları
Maddi zarar taleplerinde:
• Kazaya ilişkin tutanak,
• Zarar görenin, zarara neden olan sigortalıdan talep yazısı,
• Sigortalının konuyla ilgili görüş ve bilgileri,
• Zararın tespitine yönelik belge (Eksper raporu, mahkeme bilirkişi raporu, fatura v.s.),
• Tarafların anlaşamaması durumunda konunun yargıya intikal etmesi halinde mahkeme kararı,
• Mahkeme kararına istinaden sigortalımızın yaptığı bir ödeme söz konusu ise icra emri ile ödeme makbuzları,
• Gerekli görülmesi halinde Şirketimiz tarafından yukarıdakiler dışında ek bilgiler istenebilecektir.


Yaralanma ve maluliyet ile ilgili başvurularda:
• Kazaya ilişkin tutanak,
• Zarar görenin, zarara neden olan sigortalıdan talep yazısı,
• Hastane kesin raporu (yaralanma, maluliyet),
• Kaza geçiren kişinin almış olduğu son 6 aylık maaş bordrosu,
• Sosyal Sigortalar Kurumu'nca kaza geçiren kişiye yapılan ödemeler (aylık maaş ve toptan ödemeler),
• Maluliyet durumunda aktüer raporu,
• Sigortalı aleyhine tazminat davası açılmış ise, bununla ilgili dava dilekçesi ve cevap lâhikası,
• Sigortalı aleyhine sonuçlanan tazminat davasıyla ilgili mahkeme kararı, icra emri ve tahsilat makbuzu,
• Gerekli görülmesi halinde Şirketimiz tarafından yukarıdakiler dışında ek bilgiler istenebilecektir.

Ölümlerle ilgili başvurularda:
• Kazaya ilişkin tutanak,
• Zarar görenin, zarara neden olan sigortalıdan talep yazısı,
• Kaza geçiren kişinin almış olduğu son 6 aylık maaş bordrosu,
• Sosyal Sigortalar Kurumu'nca kaza geçiren kişiye yapılan ödemeler (aylık maaş ve toptan ödemeler),
• Sigortalı aleyhine tazminat davası açılmış ise, bununla ilgili dava dilekçesi ve cevap lâhikası,
• Sigortalı aleyhine sonuçlanan tazminat davasıyla ilgili mahkeme kararı, icra emri ve tahsilat makbuzu,
• Sigorta şirketinin muvafakati alınarak yapılan ödemelerde noterlikçe düzenlenen ibraname,
• Veraset ilamı,
• Nüfus aile tablosu,
• Ölüm raporu.
• Aktüer hesabı,
• Gerekli görülmesi halinde Şirketimiz tarafından yukarıdakiler dışında ek bilgiler istenebilecektir.


KIYI TESİSLERİ DENİZ KİRLİLİĞİ ZORUNLU MALİ SORUMLULUK HASARLARINDA:
Maddi Zararlar İçin:
• Hasarla ilgili tutulan tutanaklar ve raporlar (Polis, itfaiye, Çevre Bakanlığı, belediye vs)
• Hasarla ilgili sigortalının beyan yazısı (Nerede, ne zaman, nasıl tespit edildiği ile ilgili)
• Liman faaliyet belgesi veya vergi levhası (Liman hizmeti verildiğini ispat edebilmek için)
• Atık arıtma tesisi ile ilgili Şehircilik ve Çevre Bakanlığı, belediye ve varsa diğer mülki erkandan alınan ruhsat ve onaylar
• Arıtma tesisi ile ilgili varsa fizibilite raporu
• Arıtma tesisinin inşası ile ilgili üstlenici firma tarafından düzenlenen proje ve ilgili belgeler
• Arıtma tesisinin inşası ile ilgili üstlenici firma ile imzalanan teknik şartname
• Arıtma tesisinin inşası ile ilgili üstlenici firmanın düzenlemiş olduğu fatura
• Arıtma tesisinin etrafındaki havuzun inşası ile ilgili üstlenici firma tarafından düzenlenen proje ve ilgili belgeler
• Arıtma tesisinin etrafındaki havuzun inşası ile ilgili üstlenici firma ile imzalanan teknik şartname
• Arıtma tesisinin etrafındaki havuzun inşası ile ilgili üstlenici firmanın düzenlemiş olduğu fatura
• Arıtma tesisini inşa eden ve arıtma tesisi etrafındaki havuzu inşa eden firmalara ayrı ayrı noter aracılığı ile çekilmiş ihtarnameler
• Yapılan mahkeme bilirkişi tespiti raporu
• Hasardan etkilenen 3. Şahıslar ile imzalanan ibranameler
• Hasarın giderilmesi ile ilgili sigortalının detaylı ve kuruşlu talep yazısı
• Talebi destekleyen fatura ve fiyat teklifleri

anadolu sigorta

Nakliyat Emtia Sigortası Hasarları
Uluslararası sevkiyat söz konusu olduğunda;
• Beyan yazısı
• Poliçe
• Fatura
• Deniz taşımalarında konşimento, uluslararası karayolu taşımalarında hamule senedi veya CMR, havayolunda airway bill, demiryolunda railway bill
• Gümrük giriş beyannamesi (İthalat halinde)
• Gümrük çıkış beyannamesi (İhracat halinde)
• Tutanak
• Çeki listesi
• Taşıma sözleşmesi, navlun (taşıma ücreti) faturası
• Taşıyıcıya sigortalı tarafından gönderilen hasar bildirim yazısı (İhtarname)
• Fotoğraf
• Hasarın özelliğine göre gerekli görülebilecek diğer belgeler


Dahili sevkiyat söz konusu olduğunda;
• Beyan yazısı
• Poliçe
• Fatura
• Sevk irsaliyesi
• Tutanak
• Taşıyıcıya sigortalı tarafından gönderilen hasar bildirim yazısı (İhtarname)
• Fotoğraf
• Hasarın özelliğine göre gerekli görülebilecek diğer belgeler

Gezinti Teknesi Hasarları
• Beyan yazısı
• Denize elverişlilik belgesi
• Gemi donanımı asgari emniyet belgesi
• Ekspertiz raporları
• Hasar fotoğrafları
• Tamir faturaları
• Hasar ile ilgili diğer faturalar
• Marina Bağlama Sözleşmesi
• Özel Yat Kayıt Belgesi
• Kaptanlık Belgesi/Amatör Denizci Belgesi
• Deniz Kazası - Olay raporu
• Meteoroloji raporu
• Deniz raporu (Sea protest)
• Yangın raporu
• Çalınma hasarlarında karakol bulunamadı yazısı
• Çalınan değerleri belgeleyen evrak
• Muvafakatname
• Diğer gerekli görülebilecek belgeler

Tekne Makine Sigortası Hasarları
• Poliçe numarası
• Beyan yazısı
• Deniz raporu (Sea Protest)
• Denize elverişlilik belgesi
• Meteoroloji raporu
• Güverte, makine ve telsiz jurnallerinin ilgili sayfaları
• Kurtarma teklifleri
• Tamir teklifleri,
• Gemi donanımı asgari emniyet belgesi
• Personel listesi
• Klas belgesi
• Klas tarafından verilen klasın hasar olduğu esnada varlığını gösteren belge (Class Maintenance Certificate)
• Klas raporu
• Hasar fotoğrafları
• Tamir ve diğer masraf faturaları
• Römorkaj, kılavuzluk, dalgıç, liman gibi masraflara ait faturalar
• Ekspertiz raporu
• Gerekli hallerde Adjuster raporu
• Hasarın özelliğine göre gerekli görülebilecek diğer belgeler

Taşıyıcı Sorumluluk Sigortası Hasarları
• Fatura,
• Sevk irsaliyesi
• Tutanak
• Fotoğraf
• Taşıma aracına ait belgeler
• Mal sahibinin, taşıyıcının kanuni sorumluluğu çerçevesinde hasardan sorumlu tuttuğunu belgeleyen fatura veya yazı
• Varsa emtiaya ait nakliyat emtia sigortası kopyası ya da emtia poliçesi olmadığına dair mal sahibinin beyan yazısı
• Hasarın özelliğine göre gerekli görülebilecek diğer belgeler


CMR- Uluslararası Nakliyeci Sorumluluk Sigortası Hasarları
• Taşınan mallar sigortalı ise nakliyat emtia sigorta poliçesi kopyası
• Mal faturası
• Taşıma sözleşmesi
• Uluslararası Nakliye Senedi (CMR belgesi)
• Mal sigortacısı tarafından yaptırılan eksper raporu
• Olayla ilgili orijinal fotoğraflar
• Ambalaj listesi
• Gümrük çıkış/giriş beyannamesi
• Resmi makamlar tarafından düzenlenen tutanak, zabıt ve kusur tespit raporları
• Adli makamlar tarafından düzenlenen soruşturma raporları
• Mal sahibi veya mal sigortacısının talebi
• Eğer dava açılmış ise, dava dilekçesi ve dava ile ilgili her türlü belge
• Hasarın özelliğine göre gerekli görülebilecek diğer belgeler

anadolu sigorta

MAKİNE KIRILMASI & ELEKTRONİK CİHAZ
• Olaya ilişkin sigortalının beyanı ve ilgili tutanaklar,
• Ekspertiz raporu/teklif/fatura
• Garanti belgesi (garanti süresi içinde ise)
• Fotoğraflar
• İmza sirküleri, şirket kaşesi (sigortalı şirket ise)
• Hak sahibinin hesap bilgisi


İNŞAAT-MONTAJ
• Olaya ilişkin sigortalının beyanı ve ilgili tutanaklar,
• Ekspertiz raporu/teklif/fatura
• Proje
• Keşif Özeti,Hakediş Raporları,
• İşveren ile müteahhit arasında yapılan sözleşme,
• Fotoğraflar
• İmza sirküleri, şirket kaşesi (sigortalı şirket ise)
• Hak sahibinin hesap bilgisi